Последни вести

Одборот на директори на својата седница одржана на 26.12.2002 година донесе Одлука за котација

Согласно Договорот за котација, Градежен Институт Македонија АД Скопје, известува за следното

Одборот на директори на својата седница одржана на 19.12.2002 година донесе Одлука за котација

Одборот на директори на Македонската Берза АД Скопје на својата седница, одржана на 13.12.2002 година, донесе Одлука за котација

Одборот на директори на својата седница одржана на 04.12.2002 година донесе Одлука за котација

Одборот на директори на својата седница одржана на 27.11.2002 година донесе Одлука за котација на Официјалниот Пазар

Одборот на директори на Македонската Берза АД Скопје, на ден 12.11.2002 година одобри котација на акциите на Алкалоид АД Скопје

Одборот на директори на Македонската Берза АД Скопје, на својата седница одржана на 17.10.2002 година, донесе Одлука за прием на Силекс банка АД Скопје

На седницата на Одборот на Директори одржана на 12.07.2002 година, донесена е Одлука за бришење од членство во Берзата

Во рамките на Проектот за регионално поврзување, денес во Белград Македонската берза АД Скопје и Белградската берза потпишаа Меморандум за соработка