Издавач
Скопски Пазар АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Ѓорче Петров бр. 7
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@skp.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Велимир Шиповиќ
Телефон
+389 2 2404 300; +389 2 2404 204
Факс
+389 2 2404 313
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 275.158 303.821 285.115
Оперативна добивка 145.346 128.155 80.080
Добивка по оданочување 120.490 104.457 66.604
Главнина 2.352.121 2.300.215 2.198.326
Вкупно обврски 699.115 593.259 895.327
Вкупно средства 3.051.236 2.893.473 3.093.653
Пазарна капитализација 496.559 496.559 375.966
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 52,82% 42,18% 28,09%
Нето добивка по акција (EPS) 1.698,55 1.472,53 938,92
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,95% 3,61% 2,15%
Поврат на капиталот (ROE) 5,12% 4,54% 3,03%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,12 4,75 5,64
Книговодствена вредност по акција 33.157,89 32.426,17 30.989,84
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,21 0,22 0,17
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Скопски Пазар АД Скопје е компанија која се занимава со трговија. Компанијата поседува четири супермаркети кои го носат бренд името СП Маркет, 11 дисконти познати како Макси Д, две продавници за мебел, салон за убавина, и специјализирана продавница за текстил која го промовира Словенскиот бренд Одеја. Исто така компанијата е активна и во секторот со недвижен имот, врши изнајмување на простор, менаџира со 14 пазари за зеленчук и овошје и еден пазар за добиток. Исто така Компанијата поседува еден царински терминал, складиште и два ресторани.

Надзорен одбор
Ацо Дудулоски
Димитар Џеков
Фатмир Етеми
Управен одбор
Младен Дамев - Претседател и Генерален директор
Велимир Шиповиќ - член
Армент Етеми - член
Бесар Етеми - член
Озџан Даут - член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Бришење на издавачот Скопски пазар АД Скопје од „Листата за набљудување“

  Бришење на издавачот Скопски пазар АД Скопје од „Листата за набљудување“
 6. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSPAZ101010
Вкупно издадени ХВ
70.937
Последно тргување: 12.06.2024
Максимална цена:
7.051,00
Минимална цена:
7.051,00
Просечна цена:
7.051,00
Количина:
22
Промет:
155.122
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
7.051,00
Минимална цена:
6.790,00
Количина:
121
Промет:
839.932
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - приоритетни акции
ISIN:
MKSPAZ110011
Вкупно издадени ХВ
14.629
Последно тргување: 28.05.2024
Максимална цена:
4.000,00
Минимална цена:
4.000,00
Просечна цена:
4.000,00
Количина:
10
Промет:
40.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.000,00
Минимална цена:
4.000,00
Количина:
10
Промет:
40.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци