Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 26 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 393 обични акции
- Гранит АД Скопје - 512 обични акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 50 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 186 обични акции
- Скопски Пазар АД Скопје - 4 обични акции
- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 2 обични акции
- Макстил АД Скопје - 40 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 82 обични акции