Шифра на ХВ - INBR - ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMAIN101019
Вкупно издадени ХВ
9.272
Последно тргување: 30.07.2019
Максимална цена:
4.000,00
Минимална цена:
4.000,00
Просечна цена:
4.000,00
Количина:
105
Промет:
420.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
5.000,00
Минимална цена:
4.000,00
Количина:
210
Промет:
945.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци