Последни вести

На 20.05.2003 година во Утрински Весник е објавена намера за јавен откуп на акции издадени од Винарска Визба Повардарие АД Неготино.

Согласно Договорот за котација, Холдинг Компанијата Отекс АД Охрид ги известува акционерите дека на 23.05.2003 година ќе одржи Собрание на акционери во 16:00 часот во просториите на Друштвото.

Согласно Договорот за котација, РЖ Економика АД Скопје известува за следното:

Ве известуваме дека денес, 19.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Собранието на Охридска Банка АД Охрид на својата седница одржана на 28.03.2003 година, донесе Одлука за откуп на сопствени акции. Основни одредби од Одлуката се:

Преку четири блок трансакции Алкалоид изврши откуп на сопствени акции во вкупен износ од 30.310 обични акции

Ве известуваме дека денес, 15.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.