Последни вести

Тетекс кредитна банка АД Скопје стекна статус учесник во тргувањето на Македонската берза АД Скопје

На 9-ти Септември 2003 година, Алкалоид АД Скопје се стекна со уште едно право на индустриска сопственост.

Ве известуваме дека на 03.09.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека на 02.09.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Ве известуваме дека на 25.08.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

На 22.08.2003 година нема да се одржи јавна берзанска аукција

Оваа вест е достапна само на англиски.