НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 13 јули 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Економика АД Скопје –31 обични акции; - Комерцијална Банка АД Скопје –900 обични акции; - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје–32 обични акции; - Македонски Телеком АД Скопје –923 обични акции; - Макстил АД Скопје –716 обични акции; - НЛБ Банка АД Скопје –41 обични акции; - Уготур АД Скопје –34 обични акции.