Издавач
ВВ Тиквеш АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 810 ББ
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
Elena.Mladenovska@tikves.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Ана Младеновска Јеленовиќ
Телефон
+389 2 3175 966
Факс
+389 2 3175 968
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.575.926 1.415.722 1.305.425
Оперативна добивка 210.420 145.443 107.496
Добивка по оданочување 142.885 67.348 23.216
Главнина 1.669.231 1.526.170 1.457.711
Вкупно обврски 1.175.611 1.333.749 1.486.056
Вкупно средства 2.844.842 2.859.918 2.943.770
Пазарна капитализација 734.542 622.035 703.170
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 13,35% 10,27% 8,23%
Нето добивка по акција (EPS) 528,32 249,02 85,84
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,02% 2,35% 0,79%
Поврат на капиталот (ROE) 8,56% 4,41% 1,59%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,14 9,24 30,29
Книговодствена вредност по акција 6.172,05 5.643,07 5.389,95
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,44 0,41 0,48
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Винарска визба Тиквеш АД Скопје е компанија која работи на производство на вино. Во ТИКВЕШ годишно се преработуваат 55 милиони грозје, и се произведуваат околу 35 милиони литри вино. Нивниот асортиман опфаќа 24 видови вино, вклучувајќи црвени и бели вина, квалитетно и специјално одбрани типови вина. Вината на ТИКВЕШ се присутни на пазарите во Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Европската унија, Русија, Украина, САД, Канада и Австралија.

Управен одбор
Светозар Јаневски - Претседател
Радош Вукиќевиќ - Генерален Директор
Џон Јоновски
Мате Настески
Снежана Славкова
Љупчо Крстевски
Ангеле Чолески


Надзорен одбор
Ратко Чадиковски - Претседател
Светлана Пендаровска
Тихомир Атанасовски
Братољуб Раичковиќ - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVVTK101013
Вкупно издадени ХВ
270.450
Последно тргување: 15.01.2019
Максимална цена:
5.300,00
Минимална цена:
5.300,00
Просечна цена:
5.300,00
Количина:
114
Промет:
604.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
3.020,00
Количина:
5.605
Промет:
24.963.492
Број на трансакции:
160

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци