Издавач
ВВ Тиквеш АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 8 Септември Бр. 5
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
kastriot.arifi@tikves.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кастриот Арифи
Телефон
+389 2 3175 726
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 2.784.314 2.094.436 1.610.977
Оперативна добивка 242.508 176.106 75.817
Добивка по оданочување 192.727 136.805 58.468
Главнина 2.336.130 2.143.193 1.996.499
Вкупно обврски 1.574.195 1.381.474 1.225.406
Вкупно средства 3.910.325 3.524.667 3.221.905
Пазарна капитализација 1.488.016 1.487.475 1.217.295
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 8,71% 8,41% 4,71%
Нето добивка по акција (EPS) 712,62 505,84 216,19
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,93% 3,88% 1,81%
Поврат на капиталот (ROE) 8,25% 6,38% 2,93%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,72 10,87 20,82
Книговодствена вредност по акција 8.637,94 7.924,54 7.382,14
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,64 0,69 0,61
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Винарска визба Тиквеш АД Скопје е компанија која работи на производство на вино. Во ТИКВЕШ годишно се преработуваат 55 милиони грозје, и се произведуваат околу 35 милиони литри вино. Нивниот асортиман опфаќа 24 видови вино, вклучувајќи црвени и бели вина, квалитетно и специјално одбрани типови вина. Вината на ТИКВЕШ се присутни на пазарите во Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Европската унија, Русија, Украина, САД, Канада и Австралија.

Управен одбор
Светозар Јаневски - Претседател и в.д. Генерален Директор
Џон Јоновски
Љупчо Крстевски
Искра Клинкарова
Драган Тилев

Надзорен одбор
Зоран Мартиновски - Претседател
Миле Бундовски
Тихомир Атанасовски
Христина Ружиновска- независен член
Борче Илиоски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVVTK101013
Вкупно издадени ХВ
270.450
Последно тргување: 20.02.2024
Максимална цена:
6.100,00
Минимална цена:
6.100,00
Просечна цена:
6.100,00
Количина:
44
Промет:
268.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.111,00
Минимална цена:
5.500,00
Количина:
1.341
Промет:
7.827.609
Број на трансакции:
35

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци