Издавач
Витаминка АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр. 23
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@vitaminka.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Иван Стрезоски
Телефон
+389 48 407407
Факс
+389 48 407450
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 2.824.153 2.500.694 2.431.117
Оперативна добивка 119.675 61.323 47.116
Добивка по оданочување 76.227 25.842 18.094
Главнина 991.495 867.670 843.353
Вкупно обврски 1.923.231 1.655.129 1.470.202
Вкупно средства 2.914.726 2.522.799 2.313.555
Пазарна капитализација 932.148 1.007.717 1.002.424
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,24% 2,45% 1,94%
Нето добивка по акција (EPS) 993,57 336,84 235,84
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,62% 1,02% 0,78%
Поврат на капиталот (ROE) 7,69% 2,98% 2,15%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,23 38,99 55,40
Книговодствена вредност по акција 12.923,56 11.309,57 10.992,61
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,94 1,16 1,19
Дивиденда по акција 310,00
Дивиденден принос 2,55% 0,00% 0,00%

Витаминка АД Прилеп е компанија која работи во прехрамбената производствена индустрија. Широката палета на производи на компанијата вклучува производство на: производи за ужина, чоколадни производи, слатки, бонбони, пудинзи, сладоледи во прав, шлаг-крем, пастеризирани производи, кечап и мајонез, супи и сосови,и други додатоци за храна. Исто така нивната понуда вклучува и инстант производи, сирупи и филтер чаеви. Централата на Витаминка АД Прилеп, се наоѓа во Прилеп, Македонија.

Одбор на директори
Симон Наумоски, Претседател; 
Сашо Наумоски, Генерален извршен директор; 
Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член; 
Горан Рафајловски, независен член; 
Марјан Бојаџиев, независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Витаминка АД Прилеп
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVITA101012
Вкупно издадени ХВ
76.720
Последно тргување: 13.06.2022
Максимална цена:
12.200,00
Минимална цена:
12.200,00
Просечна цена:
12.200,00
Количина:
48
Промет:
585.600
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
13.502,00
Минимална цена:
12.150,00
Количина:
499
Промет:
6.087.180
Број на трансакции:
11

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци