Издавач
Витаминка АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр. 23
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@vitaminka.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Иван Стрезоски; Сашо Наумоски
Телефон
+389 48 407407
Факс
+389 48 407450
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.701.345 1.610.629 1.668.552
Оперативна добивка 51.768 17.517 68.110
Добивка по оданочување 34.755 3.570 51.700
Главнина 817.895 791.153 802.891
Вкупно обврски 618.803 578.680 541.626
Вкупно средства 1.436.698 1.369.833 1.344.517
Пазарна капитализација 541.797 671.684 689.656
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,04% 1,09% 4,08%
Нето добивка по акција (EPS) 453,01 46,53 673,88
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,42% 0,26% 3,85%
Поврат на капиталот (ROE) 4,25% 0,45% 6,44%
Коефициент цена/ добивка по акција 15,59 188,15 13,34
Книговодствена вредност по акција 10.660,78 10.312,21 10.465,21
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,66 0,85 0,86
Дивиденда по акција 173,52 144,53
Дивиденден принос 2,46% 0,00% 1,61%

Витаминка АД Прилеп е компанија која работи во прехрамбената производствена индустрија. Широката палета на производи на компанијата вклучува производство на: производи за ужина, чоколадни производи, слатки, бонбони, пудинзи, сладоледи во прав, шлаг-крем, пастеризирани производи, кечап и мајонез, супи и сосови,и други додатоци за храна. Исто така нивната понуда вклучува и инстант производи, сирупи и филтер чаеви. Централата на Витаминка АД Прилеп, се наоѓа во Прилеп, Македонија.

Одбор на директори
Симон Наумоски, Претседател; 
Сашо Наумоски, Генерален извршен директор; 
Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член; 
Горан Рафајловски, независен член; 
Марјан Бојаџиев, независен член

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVITA101012
Вкупно издадени ХВ
76.720
Последно тргување: 24.09.2018
Максимална цена:
9.189,00
Минимална цена:
9.189,00
Просечна цена:
9.189,00
Количина:
3
Промет:
27.567
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
9.189,00
Минимална цена:
7.062,00
Количина:
209
Промет:
1.734.329
Број на трансакции:
22

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци