Издавач
Тутунски комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Прилепски бранители бр. 85
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkpoffice@tkprilep.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кире Станкоски
Телефон
+389 48 421 670
Факс
+389 48 425 172
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 1.082.741 887.732 951.356
Оперативна добивка -7.553 -26.094 -38.612
Добивка по оданочување 134.707 31.004 39.220
Главнина 224.515 88.875 58.630
Вкупно обврски 794.487 820.305 1.166.006
Вкупно средства 1.019.002 909.180 1.224.636
Пазарна капитализација 685.461 424.986 685.461
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,70% -2,94% -4,06%
Нето добивка по акција (EPS) 49,13 11,31 14,30
Поврат на вкупните средства (ROA) 13,22% 3,41% 3,20%
Поврат на капиталот (ROE) 60,00% 34,88% 66,89%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,09 13,71 17,48
Книговодствена вредност по акција 81,88 32,41 21,38
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 3,05 4,78 11,69
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Тутунски Комбинат АД Прилеп е компанија која е активна во тутунската индустрија. Главна дејност на комапнијата е купување и преработка на тутун, производство на цигари, производство на филтер стапчиња, различни типови на лепила наменети за тутунската индустрија и други апликации, а исто така во нејзина сопственост е и хотел во Охрид. Производниот асортиман на компанијата нуди производи со бренд имиња вклучувајќи ги : VIP, BRAND, 19, RONDO, EVROPA, FILTER ORIENTAL and MACEDONIA.

 

Одбор на директори
Кире Станкоски - Главен извршен директор 
Ристе Ташев - извршен директор
Татјана Стефановска -извршен директор
Миле Велкоски
Златко Сарев
Абдула Бајрамоски 
Сретен Богоевски - Претседател на одбор на директори

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTKPR101017
Вкупно издадени ХВ
2.741.845
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци