Издавач
Тутунски комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Прилепски бранители бр. 85
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkpoffice@tkprilep.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кире Станкоски
Телефон
+389 48 421 670
Факс
+389 48 425 172
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 887.732 951.356 915.016
Оперативна добивка -26.094 -38.612 -245.773
Добивка по оданочување 31.004 39.220 -188.210
Главнина 88.875 58.630 18.355
Вкупно обврски 820.305 1.166.006 1.018.565
Вкупно средства 909.180 1.224.636 1.036.920
Пазарна капитализација 424.986 685.461 685.461
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -2,94% -4,06% -26,86%
Нето добивка по акција (EPS) 11,31 14,30 -68,64
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,41% 3,20% -18,15%
Поврат на капиталот (ROE) 34,88% 66,89% -1.025,39%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,71 17,48 -
Книговодствена вредност по акција 32,41 21,38 6,69
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 4,78 11,69 37,34
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Тутунски Комбинат АД Прилеп е компанија која е активна во тутунската индустрија. Главна дејност на комапнијата е купување и преработка на тутун, производство на цигари, производство на филтер стапчиња, различни типови на лепила наменети за тутунската индустрија и други апликации, а исто така во нејзина сопственост е и хотел во Охрид. Производниот асортиман на компанијата нуди производи со бренд имиња вклучувајќи ги : VIP, BRAND, 19, RONDO, EVROPA, FILTER ORIENTAL and MACEDONIA.

 

Одбор на директори
Кире Станкоски - Главен извршен директор 
Ристе Ташев - извршен директор
Татјана Стефановска -извршен директор
Миле Велкоски
Никола Џамбазовски - Претседател на одбор на директори
Златко Сарев
Абдула Бајрамоски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTKPR101017
Вкупно издадени ХВ
2.741.845
Последно тргување: 13.09.2021
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
250,00
Просечна цена:
250,00
Количина:
5.781
Промет:
1.445.250
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
250,00
Количина:
5.811
Промет:
1.452.750
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци