Издавач
РЖ Услуги АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
hq@rzu.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јован Гечески
Телефон
+389 2 3288088
Факс
+389 2 3288086
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 164.154 190.369 250.930
Оперативна добивка -2.812 -3.511 -129.791
Добивка по оданочување -6.369 -6.099 -141.249
Главнина 676.163 682.532 669.228
Вкупно обврски 71.294 37.730 56.232
Вкупно средства 747.457 720.262 725.460
Пазарна капитализација 81.727 110.017 169.740
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -1,71% -1,84% -51,72%
Нето добивка по акција (EPS) -4,05 -3,88 -89,87
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,85% -0,85% -19,47%
Поврат на капиталот (ROE) -0,94% -0,89% -21,11%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 430,22 434,27 425,81
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,16 0,25
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Услуги АД Скопје се занимава со собирање, прочистување, призводство и дистрибуција на вода за пиење и индустриска вода. Покрај тоа компанијата извршува и други дејности како што се телефонски и интернет услуги, услуги за обезбедување и противпожарна заштита, сервисирање на противпожарни апарати, производство и дистрибуција на гас, техничко испитување и анализа, транспортни услуги, градежни услуги и др. Главното седиште на компанијата се наоѓа во Скопје.

Одбор на директори
Јован Гечевски - Генерален Извршен директор
Ѓорѓе Качурков - Претседател
Александар Кечовски
Филип Мешков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKUSLU101015
Вкупно издадени ХВ
1.571.668
Последно тргување: 28.12.2021
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
50,00
Просечна цена:
50,00
Количина:
1.000
Промет:
50.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
60,00
Минимална цена:
50,00
Количина:
44.217
Промет:
2.303.768
Број на трансакции:
42

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци