Издавач
РЖ Услуги АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
hq@rzu.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јован Гечески
Телефон
+389 2 3288088
Факс
+389 2 3288086
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 190.369 250.930 270.854
Оперативна добивка -3.511 -129.791 18.239
Добивка по оданочување -6.099 -141.249 14.232
Главнина 682.532 669.228 718.273
Вкупно обврски 37.730 56.232 526.559
Вкупно средства 720.262 725.460 1.244.832
Пазарна капитализација 110.017 169.740 168.671
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -1,84% -51,72% 6,73%
Нето добивка по акција (EPS) -3,88 -89,87 9,06
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,85% -19,47% 1,14%
Поврат на капиталот (ROE) -0,89% -21,11% 1,98%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 11,85
Книговодствена вредност по акција 434,27 425,81 457,01
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,25 0,23
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Услуги АД Скопје се занимава со собирање, прочистување, призводство и дистрибуција на вода за пиење и индустриска вода. Покрај тоа компанијата извршува и други дејности како што се телефонски и интернет услуги, услуги за обезбедување и противпожарна заштита, сервисирање на противпожарни апарати, производство и дистрибуција на гас, техничко испитување и анализа, транспортни услуги, градежни услуги и др. Главното седиште на компанијата се наоѓа во Скопје.

Одбор на директори
Јован Гечевски - Генерален Извршен директор
Димитар Христов 
Љубе Бубаќоски 
Александар Кечовски - Претседател
Филип Мешков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKUSLU101015
Вкупно издадени ХВ
1.571.668
Последно тргување: 28.01.2021
Максимална цена:
52,00
Минимална цена:
52,00
Просечна цена:
52,00
Количина:
22.325
Промет:
1.160.900
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
50,00
Количина:
85.221
Промет:
4.696.668
Број на трансакции:
97

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци