Издавач
РЖ Услуги АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
hq@rzu.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јован Гечески
Телефон
+389 2 3288088
Факс
+389 2 3288086
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 250.930 270.854 128.321
Оперативна добивка -129.791 18.239 -951
Добивка по оданочување -141.249 14.232 -433
Главнина 669.228 718.273 697.971
Вкупно обврски 56.232 526.559 538.562
Вкупно средства 725.460 1.244.832 1.236.533
Пазарна капитализација 169.740 168.671 149.308
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -51,72% 6,73% -0,74%
Нето добивка по акција (EPS) -89,87 9,06 -0,28
Поврат на вкупните средства (ROA) -19,47% 1,14% -0,04%
Поврат на капиталот (ROE) -21,11% 1,98% -0,06%
Коефициент цена/ добивка по акција - 11,85 -
Книговодствена вредност по акција 425,81 457,01 444,10
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,25 0,23 0,21
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Услуги АД Скопје се занимава со собирање, прочистување, призводство и дистрибуција на вода за пиење и индустриска вода. Покрај тоа компанијата извршува и други дејности како што се телефонски и интернет услуги, услуги за обезбедување и противпожарна заштита, сервисирање на противпожарни апарати, производство и дистрибуција на гас, техничко испитување и анализа, транспортни услуги, градежни услуги и др. Главното седиште на компанијата се наоѓа во Скопје.

Одбор на директори
Јован Гечевски - Генерален Извршен директор
Димитар Христов 
Љубе Бубаќоски 
Александар Кечовски - Претседател
Филип Мешков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за следното:
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKUSLU101015
Вкупно издадени ХВ
1.571.668
Последно тргување: 13.01.2020
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Просечна цена:
70,00
Количина:
38
Промет:
2.660
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
110,00
Минимална цена:
70,00
Количина:
25.452
Промет:
2.243.335
Број на трансакции:
95

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци