Издавач
РЖ Економика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
П Фах 736, пошта 1001
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dinev@rzekonomika.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јасмина Андонова
Телефон
+389 2 3287 438
Факс
+389 2 3287 445
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 19.790 18.108 12.722
Оперативна добивка 792 13 -2.720
Добивка по оданочување 640 -35 -2.659
Главнина 171.046 170.407 170.442
Вкупно обврски 3.384 4.637 1.146
Вкупно средства 174.430 175.044 171.588
Пазарна капитализација 26.762 26.762 26.762
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,00% 0,07% -21,38%
Нето добивка по акција (EPS) 1,20 -0,07 -4,97
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,37% -0,02% -1,55%
Поврат на капиталот (ROE) 0,37% -0,02% -1,56%
Коефициент цена/ добивка по акција 41,82 - -
Книговодствена вредност по акција 319,57 318,37 318,44
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,16 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Р.Ж.Економика АД Скопје се занимава со трговија на големо и мало на резервни делови. Компанијата покрај трговијата со резервни делови, се занимава и со издавање на деловен простор и давање на услуги од областа на сметководствено-финансиското советување. Седиштето на компанијата е во Скопје.

Одбор на директори
Сашко Ѓорчевски- Извршен директор
Илија Илиев
Андреј Бошковски - независен член
Горан Динев

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEKON101019
Вкупно издадени ХВ
535.245
Последно тргување: 14.12.2023
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
50,00
Просечна цена:
50,00
Количина:
1.392
Промет:
69.600
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
50,00
Количина:
3.316
Промет:
165.800
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци