Издавач
РЖ Економика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
П Фах 736, пошта 1001
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dinev@rzekonomika.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Динев
Телефон
+389 2 3287 438
Факс
+389 2 3287 445
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 13.189 15.335 20.983
Оперативна добивка 4.689 159 4.213
Добивка по оданочување 3.999 125 3.804
Главнина 176.011 172.012 171.886
Вкупно обврски 1.898 9.371 11.058
Вкупно средства 177.909 181.383 182.944
Пазарна капитализација 25.692 16.057 16.057
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 35,55% 1,04% 20,08%
Нето добивка по акција (EPS) 7,47 0,23 7,11
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,25% 0,07% 2,08%
Поврат на капиталот (ROE) 2,27% 0,07% 2,21%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,42 128,46 4,22
Книговодствена вредност по акција 328,84 321,37 321,14
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,15 0,09 0,09
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Р.Ж.Економика АД Скопје се занимава со трговија на големо и мало на резервни делови. Компанијата покрај трговијата со резервни делови, се занимава и со издавање на деловен простор и давање на услуги од областа на сметководствено-финансиското советување. Седиштето на компанијата е во Скопје.

Одбор на директори
Тодор Тодоровски 
Угриновски Бошко
Алексов Лазо
Милковски Милојче - Претседател
Зоран Илиќ
Мирјана Наумова
Милентија Јаневски
Татјана Чорбиќ
Илија Илиев

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEKON101019
Вкупно издадени ХВ
535.245
Последно тргување: 16.10.2020
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Просечна цена:
70,00
Количина:
28.328
Промет:
1.982.960
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
48,00
Количина:
37.177
Промет:
2.508.232
Број на трансакции:
15

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци