Издавач
РЖ Економика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
П Фах 736, пошта 1001
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dinev@rzekonomika.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Динев
Телефон
+389 2 3287 438
Факс
+389 2 3287 445
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 15.335 20.983 14.489
Оперативна добивка 159 4.213 -6.080
Добивка по оданочување 125 3.804 -6.062
Главнина 172.012 171.886 168.082
Вкупно обврски 9.371 11.058 10.728
Вкупно средства 181.383 182.944 178.810
Пазарна капитализација 16.057 16.057 16.057
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,04% 20,08% -41,96%
Нето добивка по акција (EPS) 0,23 7,11 -11,33
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,07% 2,08% -3,39%
Поврат на капиталот (ROE) 0,07% 2,21% -3,61%
Коефициент цена/ добивка по акција 128,46 4,22 -
Книговодствена вредност по акција 321,37 321,14 314,03
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,09 0,09 0,10
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Р.Ж.Економика АД Скопје се занимава со трговија на големо и мало на резервни делови. Компанијата покрај трговијата со резервни делови, се занимава и со издавање на деловен простор и давање на услуги од областа на сметководствено-финансиското советување. Седиштето на компанијата е во Скопје.

Одбор на директори
Тодор Тодоровски 
Угриновски Бошко
Алексов Лазо
Милковски Милојче - Претседател
Зоран Илиќ
Мирјана Наумова
Милентија Јаневски
Татјана Чорбиќ
Илија Илиев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEKON101019
Вкупно издадени ХВ
535.245
Последно тргување: 23.12.2019
Максимална цена:
48,00
Минимална цена:
48,00
Просечна цена:
48,00
Количина:
438
Промет:
21.024
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
86,00
Минимална цена:
30,00
Количина:
10.753
Промет:
690.402
Број на трансакции:
16

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци