Издавач
НЛБ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Мајка Тереза бр.1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
kabinetuprava@nlb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Донка Марковска
Телефон
+389 2 5100 690
Факс
+389 2 3105 681
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 5.090.530 4.992.713 4.956.036
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.120.369 2.124.947 1.579.295
Главнина 11.096.457 9.519.522 8.247.122
Вкупно обврски 70.729.506 66.236.122 63.396.224
Вкупно средства 81.825.963 75.755.644 71.643.346
Пазарна капитализација 12.042.260 11.102.895 7.431.637
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 2.482,69 2.488,05 1.849,16
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,59% 2,81% 2,20%
Поврат на капиталот (ROE) 19,11% 22,32% 19,15%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,68 5,23 4,71
Книговодствена вредност по акција 12.992,58 11.146,19 9.656,36
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,09 1,17 0,90
Дивиденда по акција 1.738,00 622,00 995,00
Дивиденден принос 12,33% 4,78% 11,43%

НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Банка се должи на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.

Надзорен одбор

Блаж Бродњак – Претседател

Марјета Звер Цанкар - Заменик Претседател 
Абдулменаф Беџети

Борислав Атанасовски

Зоран Јовановски

Игор Давчевски

Кристина Ковачич Бјелајац

Управен одбор

Антонио Аргир - Претседател
Гинтер Фриедл

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на НЛБ Банка АД Скопје
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Aлкалоид, Комерцијална банка и НЛБ банка добитници на наградата Кристално ѕвоно за 2018 година

  Во рамките на Дваесеттата Годишна конференција на Берзата што се одржа на 29-ти март во Охрид, Македонската берза по дванаесетти пат ја додели наградата „Кристално ѕвоно„ за најтранспарентни котирани акционерски друштва...
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTNBA101019
Вкупно издадени ХВ
854.061
Последно тргување: 21.01.2020
Максимална цена:
17.849,00
Минимална цена:
17.750,00
Просечна цена:
17.753,58
Количина:
83
Промет:
1.473.547
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
17.999,00
Минимална цена:
14.800,00
Количина:
21.488
Промет:
356.857.471
Број на трансакции:
1.088

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци