Издавач
НЛБ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Мајка Тереза бр.1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
kabinetuprava@nlb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Донка Марковска
Телефон
+389 2 5100 690
Факс
+389 2 3105 681
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 4.992.713 4.956.036 4.671.221
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.124.947 1.579.295 831.951
Главнина 9.519.522 8.247.122 7.227.995
Вкупно обврски 66.236.122 63.396.224 62.071.767
Вкупно средства 75.755.644 71.643.346 69.299.762
Пазарна капитализација 11.102.895 7.431.637 6.410.343
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 2.488,05 1.849,16 974,11
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,81% 2,20% 1,20%
Поврат на капиталот (ROE) 22,32% 19,15% 11,51%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,23 4,71 7,71
Книговодствена вредност по акција 11.146,19 9.656,36 8.463,09
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,17 0,90 0,89
Дивиденда по акција 622,00 995,00 682,00
Дивиденден принос 4,78% 11,43% 9,09%

НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Банка се должи на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.

Надзорен одбор
Петер Зелен, 
Марјета Звер Цанкар, 
Абдулменаф Беџети
Борислав Атанасовски
Хедвика Усеник
Блаж Бродњак
 

Управен одбор

Антонио Аргир - Претседател

Дамир Кудер

Гинтер Фриедл 

 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTNBA101019
Вкупно издадени ХВ
854.061
Последно тргување: 18.01.2019
Максимална цена:
14.990,00
Минимална цена:
14.989,00
Просечна цена:
14.989,86
Количина:
70
Промет:
1.049.290
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
15.490,00
Минимална цена:
12.360,00
Количина:
23.764
Промет:
331.168.790
Број на трансакции:
1.008

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци