Издавач
Интернешнел Хотелс АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Александар Македонски бб
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@hotelontinental.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Никола Соколовски
Телефон
+389 2 3 116 599 +389 2 3 133 333
Факс
+389 2 3 222 221
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 11.171 90.575 93.249
Оперативна добивка -70.822 -992 3.602
Добивка по оданочување -71.594 -3.421 297
Главнина 179.554 251.148 254.569
Вкупно обврски 88.654 65.450 58.137
Вкупно средства 268.208 316.598 312.707
Пазарна капитализација 2.124.869 2.124.869 2.124.869
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -633,98% -1,10% 3,86%
Нето добивка по акција (EPS) -134,94 -6,45 0,56
Поврат на вкупните средства (ROA) -26,69% -1,08% 0,09%
Поврат на капиталот (ROE) -39,87% -1,36% 0,12%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 7.154,44
Книговодствена вредност по акција 338,43 473,37 479,82
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 11,83 8,46 8,35
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Интернешенал Хотелс АД Скопје е компанија која раководи со Хотел Континентал во Скопје, Македонија. Хотелот нуди удобност во 194 соби и 6 апартмани, сите опремени со клима уред, директна телефонска линија и мини бар. Во склоп на Хотелот има ресторант, ноќен клуб, бизнис центар, салон за убавина и продавница за подароци.

Одбор на директори
Адриан Џон Денис Рабет - Претседател
Ендру Стуарт Џорџ Таунсенд - Независен неизвршен член
Тони Иванов
Л’емир Хабиб Џорџ Зогби - Извршен директор
  1. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

    Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
  2. Промени во регистарот на акционерските друштва на КХВ

    Промени во регистарот на акционерските друштва на КХВ
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKINHO101010
Вкупно издадени ХВ
530.554
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци