Издавач
Хотели Метропол Охрид
Основни податоци за издавачот
Адреса
нас.Коњско
Град
Охрид
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@metropol-ohrid.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Филип Мишевски
Телефон
+389 46 203001
Факс
+389 46 277212
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 198.451 172.819 103.400
Оперативна добивка 25.972 6.642 -15.230
Добивка по оданочување 26.831 5.782 -15.023
Главнина 470.836 444.004 440.510
Вкупно обврски 36.001 39.833 44.902
Вкупно средства 506.837 483.837 485.412
Пазарна капитализација 310.500 318.780 318.780
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 13,09% 3,84% -14,73%
Нето добивка по акција (EPS) 25,92 5,59 -14,51
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,29% 1,20% -3,09%
Поврат на капиталот (ROE) 5,70% 1,30% -3,41%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,57 55,13 -
Книговодствена вредност по акција 454,91 428,99 425,61
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,66 0,72 0,72
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Хотели Метропол АД Охрид е компанија која се занимава со туризам и угостителство. Располага со три хотели со класа 4 ѕвезди сместени во крајбрежјето на Охридското езеро:Хотел Метропол- капацитет од 110 соби, 6 апартмани, Хотел Турист- хотел со три ѕвезди, 88 соби, Хотел Белви – со 4 ѕвезди, 170 соби, 4 апартмани. Хотелите се опремени со конференциски сали, ресторан и бар, спортско рекреативни центри, и спа центри. Главен акционер на Хотелите Метропол е компанијата Фершпед АД Скопје.

Одбор на Директори
Драган Наков - Претседател на Одбор на директори
Филип Мишевски - Генерален директор
Сашо Наков
Наташа Милева
Јелена Наков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPOL101016
Вкупно издадени ХВ
1.035.000
Последно тргување: 12.04.2024
Максимална цена:
315,00
Минимална цена:
315,00
Просечна цена:
315,00
Количина:
100
Промет:
31.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
318,00
Минимална цена:
190,00
Количина:
955
Промет:
208.485
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци