Издавач
Хотели Метропол Охрид
Основни податоци за издавачот
Адреса
нас.Коњско
Град
Охрид
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@metropol-ohrid.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Филип Мишевски
Телефон
+389 46 203001
Факс
+389 46 277212
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 172.819 103.400 59.357
Оперативна добивка 6.642 -15.230 -28.171
Добивка по оданочување 5.782 -15.023 -28.512
Главнина 444.004 440.510 455.633
Вкупно обврски 39.833 44.902 55.750
Вкупно средства 483.837 485.412 511.383
Пазарна капитализација 318.780 318.780 258.750
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,84% -14,73% -47,46%
Нето добивка по акција (EPS) 5,59 -14,51 -27,55
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,20% -3,09% -5,58%
Поврат на капиталот (ROE) 1,30% -3,41% -6,26%
Коефициент цена/ добивка по акција 55,13 - -
Книговодствена вредност по акција 428,99 425,61 440,23
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,72 0,72 0,57
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Хотели Метропол АД Охрид е компанија која се занимава со туризам и угостителство. Располага со три хотели со класа 4 ѕвезди сместени во крајбрежјето на Охридското езеро:Хотел Метропол- капацитет од 110 соби, 6 апартмани, Хотел Турист- хотел со три ѕвезди, 88 соби, Хотел Белви – со 4 ѕвезди, 170 соби, 4 апартмани. Хотелите се опремени со конференциски сали, ресторан и бар, спортско рекреативни центри, и спа центри. Главен акционер на Хотелите Метропол е компанијата Фершпед АД Скопје.

Одбор на Директори
Драган Наков - Претседател на Одбор на директори
Филип Мишевски - Генерален директор
Сашо Наков
Наташа Милева
Јелена Наков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPOL101016
Вкупно издадени ХВ
1.035.000
Последно тргување: 16.06.2023
Максимална цена:
195,00
Минимална цена:
195,00
Просечна цена:
195,00
Количина:
200
Промет:
39.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
220,00
Минимална цена:
190,00
Количина:
3.944
Промет:
778.603
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци