Издавач
Хотели Метропол Охрид
Основни податоци за издавачот
Адреса
нас.Коњско
Град
Охрид
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@metropol-ohrid.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 46 203001
Факс
+389 46 277212
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 162.109 136.588 157.192
Оперативна добивка 29.388 17.629 32.250
Добивка по оданочување 24.029 12.472 26.456
Главнина 471.498 447.530 435.725
Вкупно обврски 112.265 123.179 174.113
Вкупно средства 583.763 570.709 609.838
Пазарна капитализација 289.800 254.610 186.300
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 18,13% 12,91% 20,52%
Нето добивка по акција (EPS) 23,22 12,05 25,56
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,12% 2,19% 4,34%
Поврат на капиталот (ROE) 5,10% 2,79% 6,07%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,06 20,41 7,04
Книговодствена вредност по акција 455,55 432,40 420,99
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,61 0,57 0,43
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Хотели Метропол АД Охрид е компанија која се занимава со туризам и угостителство. Располага со три хотели со класа 4 ѕвезди сместени во крајбрежјето на Охридското езеро:Хотел Метропол- капацитет од 110 соби, 6 апартмани, Хотел Турист- хотел со три ѕвезди, 88 соби, Хотел Белви – со 4 ѕвезди, 170 соби, 4 апартмани. Хотелите се опремени со конференциски сали, ресторан и бар, спортско рекреативни центри, и спа центри. Главен акционер на Хотелите Метропол е компанијата Фершпед АД Скопје.

Одбор на Директори
Драган Наков - Претседател на Одбор на директори
Филип Мишевски - извршен директор
Марина Симоноски - независен член
Сашо Наков
Наташа Милева

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPOL101016
Вкупно издадени ХВ
1.035.000
Последно тргување: 19.02.2019
Максимална цена:
380,00
Минимална цена:
373,00
Просечна цена:
378,85
Количина:
713
Промет:
270.123
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
389,00
Минимална цена:
280,00
Количина:
20.099
Промет:
6.250.778
Број на трансакции:
104

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци