Издавач
АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dusko.drvarov@arcelormittal.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 23 24 39 00
Факс
+389 23 24 39 36
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 25.621 36.741 12.078
Оперативна добивка 40.214 22.656 2.643
Добивка по оданочување -89.959 -107.215 -120.766
Главнина -2.961.589 -2.871.850 -2.764.740
Вкупно обврски 2.972.133 2.913.076 2.783.348
Вкупно средства 10.544 41.225 18.608
Пазарна капитализација 179.095 274.613 179.095
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 156,96% 61,66% 21,88%
Нето добивка по акција (EPS) -7,53 -8,98 -10,11
Поврат на вкупните средства (ROA) -853,16% -260,07% -649,00%
Поврат на капиталот (ROE) 3,04% 3,73% 4,37%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,06 -0,10 -0,06
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Друштвото е производство на топло валани котури и топло валан лим.

 

Одборот на директори

Бруно Рене, Паул Рибо – Главен извршен директор
Хуан Пабло Хименез Наваро
Др. Габел Бернхард Клаус

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKVALE101014
Вкупно издадени ХВ
11.939.699
Последно тргување: 25.08.2023
Максимална цена:
4,00
Минимална цена:
4,00
Просечна цена:
4,00
Количина:
2.000
Промет:
8.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
4,00
Минимална цена:
4,00
Количина:
2.000
Промет:
8.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци