Издавач
АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dusko.drvarov@arcelormittal.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 23 24 39 00
Факс
+389 23 24 39 36
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 36.741 12.078 0
Оперативна добивка 22.656 2.643 -61.950
Добивка по оданочување -107.215 -120.766 -138.783
Главнина -2.871.850 -2.764.740 -2.634.074
Вкупно обврски 2.913.076 2.783.348 2.648.719
Вкупно средства 41.225 18.608 14.645
Пазарна капитализација 274.613 179.095 143.276
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 61,66% 21,88% %
Нето добивка по акција (EPS) -8,98 -10,11 -11,62
Поврат на вкупните средства (ROA) -260,07% -649,00% -947,65%
Поврат на капиталот (ROE) 3,73% 4,37% 5,27%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,10 -0,06 -0,05
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Друштвото е производство на топло валани котури и топло валан лим.

 

Одборот на директори

Бруно Рене, Паул Рибо – Главен извршен директор
Хуан Пабло Хименез Наваро
Арон Падмакар Аннацхатре

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVALE101014
Вкупно издадени ХВ
11.939.699
Последно тргување: 11.01.2019
Максимална цена:
19,00
Минимална цена:
19,00
Просечна цена:
19,00
Количина:
566
Промет:
10.754
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
37,00
Минимална цена:
10,00
Количина:
42.593
Промет:
890.443
Број на трансакции:
70

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци