Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 16 мај 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.05.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 277 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 32 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 376 обични акции
- ОКТА АД Скопје - 105 обични акции
- Макстил АД Скопје - 710 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 617 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 13 обични акции
- Уготур АД Скопје - 34 обични акции
- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 101 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 30 обични акции
- Либерти АД Скопје - 929 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 261 обични акции