Награди 2021 Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.034,25 2,41 18.171.720
TNB
28.373,11 0,78 1.078.178
MPT
75.900,00 -0,55 759.000
ALK
17.990,00 1,44 179.900
FERS
59.500,00 0,00 178.500
STIL
95,00 1,81 161.025
OMOS
30,00 0,00 149.400
26.01.2022
Датум 26.01.2022
Вкупен промет-МКД 20.677.723
Официјален пазар 20.528.323
Редовен пазар 149.400
Блок трансакции 0
Трансакции 68
Капитализација котирани акции (МКД) 217.283.412.445
Добитници 4
Губитници 1
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 54,75 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.034,25 2,41 18.171.720
TNB
28.373,11 0,78 1.078.178
MPT
75.900,00 -0,55 759.000
ALK
17.990,00 1,44 179.900
GRNT
1.355,76 0,00 0
TTK
1.360,00 0,00 0
MTUR
4.664,67 0,00 0
SBT
3.009,59 0,00 0
STB
1.364,21 0,00 0
TEL
348,39 0,00 0
26.01.2022
MBI10 6.062,77 0,77% 26.01.2022 13:53:17 Мин.: 5.996,31 Макс.: 6.062,77
Пазарна капитализација (МКД) 151.832.728.981
Коефициент цена/добивка 17,03
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,75
OMB 133,62 0,00% 26.01.2022 08:16:15 Мин.: 133,62 Макс.: 133,62
Пазарна капитализација (МКД) 2.901.692.915
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
KMB 12.034,25 2,41
STIL 95,00 1,81
ALK 17.990,00 1,44
TNB 28.373,11 0,78
26.01.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
MPT 75.900,00 -0,55
26.01.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 27.426.862.045 2,41
ALK 25.750.040.470 1,44
TNB 24.232.366.700 0,78
MPT 8.529.793.800 -0,55
STIL 1.389.179.585 1,81
26.01.2022
Шифра на ХВ Р/Е
KMB 14,14
TNB 14,22
STIL 16,87
ALK 22,06
MPT 24,46
повеќе 26.01.2022
Шифра на ХВ Р/В
FERS 0,50
STIL 1,08
MPT 1,69
TNB 1,81
KMB 1,96
повеќе 26.01.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 14.01.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Годишен билтен за 2021 година

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во 2021 година
 3. Билтен за месец декември 2021 година

  Во продложение билтенот за месец декември 2021 година
 4. Измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

  Најновите измени на Правилата за котација се поврзани со начинот и динамиката на имплементација на новиот Кодекс за корпоративно управување
 5. ГОДИШНИ НАГРАДИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА 2021 ГОДИНА

  Во продолжение погледнете го видеото за Годишните награди на Македонска берза за 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци