Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.706,96 0,07 12.292.303
TNB
24.704,84 0,00 6.793.830
ALK
16.747,18 0,13 5.710.790
TTK
1.420,73 5,26 822.600
TKVS
5.010,00 -0,10 400.800
STB
1.370,00 0,59 337.020
STIL
121,00 0,00 329.604
MPT
71.000,00 0,00 284.000
RMDEN19
90,00 0,00 245.201
EUHA
15,00 -50,00 210.000
28.06.2022
Датум 28.06.2022
Вкупен промет-МКД 32.274.982
Официјален пазар 27.399.438
Редовен пазар 210.000
Блок трансакции 0
Јавни понуди на ХВ 4.665.544
Трансакции 88
Капитализација котирани акции (МКД) 212.897.443.238
Добитници 4
Губитници 3
Без промена 5
Девизни курсеви
1 USD = 58,36 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.706,96 0,07 12.292.303
TNB
24.704,84 0,00 6.793.830
ALK
16.747,18 0,13 5.710.790
TTK
1.420,73 5,26 822.600
STB
1.370,00 0,59 337.020
MPT
71.000,00 0,00 284.000
TEL
370,00 0,00 117.290
GRNT
1.320,00 -0,75 66.000
MTUR
4.700,00 0,00 0
SBT
2.999,33 0,00 0
28.06.2022
MBI10 5.797,04 0,11% 28.06.2022 13:56:34 Мин.: 5.788,17 Макс.: 5.797,11
Пазарна капитализација (МКД) 147.753.741.400
Коефициент цена/добивка 12,45
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,56
OMB 126,95 0,00% 28.06.2022 08:15:17 Мин.: 126,95 Макс.: 126,95
Пазарна капитализација (МКД) 2.297.906.160
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TTK 1.420,73 5,26
STB 1.370,00 0,59
ALK 16.747,18 0,13
KMB 11.706,96 0,07
28.06.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
EUHA 15,00 -50,00
GRNT 1.320,00 -0,75
TKVS 5.010,00 -0,10
28.06.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 35.460.348.600 0,00
KMB 26.680.946.206 0,07
ALK 23.971.126.335 0,13
STB 23.920.446.600 0,59
TNB 21.099.440.355 0,00
28.06.2022
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,08
MPT 5,66
TNB 9,51
STB 9,70
TKVS 9,90
повеќе 28.06.2022
Шифра на ХВ Р/В
TKVS 0,63
GRNT 0,66
STIL 0,83
TTK 1,19
STB 1,21
повеќе 28.06.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 22.06.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 15.06.2022 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 3. Котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола

  На седницата одржана на 27.05.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација.
 4. Билтен за месец мај 2022 година

  Во продложение билтенот за месец мај 2022 година
 5. Внесување на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци