Roundtable
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.887,33 0,15 2.472.680
ALK
11.999,38 0,11 1.667.914
GRNT
940,38 0,70 1.222.500
UNI
2.150,00 4,37 999.750
TNB
16.013,00 -0,37 528.429
NEME
1.860,00 20,00 459.420
STIL
78,00 1,30 31.200
03.07.2020
Датум 03.07.2020
Вкупен промет-МКД 9.397.893
Официјален пазар 7.381.893
Редовен пазар 0
Блок трансакции 2.016.000
Трансакции 40
Капитализација котирани акции (МКД) 168.859.160.629
Добитници 6
Губитници 1
Без промена 0
Девизни курсеви
1 USD = 54,67 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.887,33 0,15 2.472.680
ALK
11.999,38 0,11 1.667.914
GRNT
940,38 0,70 1.222.500
TNB
16.013,00 -0,37 528.429
TTK
1.170,00 0,00 0
MPT
64.450,10 0,00 0
MTUR
4.400,00 0,00 0
SBT
2.600,62 0,00 0
STB
1.050,00 0,00 0
TEL
312,89 0,00 0
03.07.2020
MBI10 4.129,52 0,10% 03.07.2020 13:45:53 Мин.: 4.125,54 Макс.: 4.132,25
Пазарна капитализација (МКД) 106.789.422.757
Коефициент цена/добивка 10,70
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,31
OMB 132,91 0,00% 03.07.2020 08:06:54 Мин.: 132,91 Макс.: 132,91
Пазарна капитализација (МКД) 1.915.623.581
KBBaner3
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
NEME 1.860,00 20,00
UNI 2.150,00 4,37
STIL 78,00 1,30
GRNT 940,38 0,70
KMB 5.887,33 0,15
03.07.2020
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TNB 16.013,00 -0,37
03.07.2020
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 17.175.348.561 0,11
TNB 13.676.078.793 -0,37
KMB 13.417.619.521 0,15
GRNT 2.888.261.503 0,70
UNI 1.173.872.050 4,37
03.07.2020
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,63
KMB 7,34
TNB 7,39
GRNT 9,50
ALK 16,92
повеќе 03.07.2020
Шифра на ХВ Р/В
NEME 0,44
UNI 0,47
GRNT 0,52
STIL 0,95
KMB 1,01
повеќе 03.07.2020
 1. Билтен за месец јуни 2020 година

  Во продложение билтенот за месец јуни 2020 година
 2. Берзата го продолжува бесплатното користење на eTrader за инвеститорите

  Одборот на директори донесе oдлука продуктот на Македонска берза eTrader да продолжи да се користи БЕСПЛАТНО до 30.09.2020 година.
 3. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 15.06.2020 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 4. Котирани континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата – сите податоци на едно место

  Сумарен преглед на котираните континуирани државни обврзници со кои може да се тргува на Берзата
 5. Јавна опомена за котираните друштва Агроплод АД Ресен, Идевелоп АД Скопје и Трудбеник АД Охрид

  На седницата одржана на 15.04.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции од Агроплод АД Ресен
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на....
 2. Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје
  Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци