Илирика
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
47.742,70 0,77 9.548.540
UNI
2.330,37 2,84 1.586.980
TTK
1.135,39 1,38 1.557.751
OHB
6.548,31 -0,62 1.145.955
STB
1.109,00 0,06 1.109.000
KMB
5.166,51 0,13 1.095.300
GRNT
820,00 -0,04 854.440
ALK
8.003,87 -0,04 848.410
TNB
14.000,00 -2,78 700.000
PPIV
46.000,00 -0,48 690.000
20.09.2018
Датум 20.09.2018
Вкупен промет-МКД 51.661.604
Официјален пазар 20.580.304
Редовен пазар 381.300
Блок трансакции 30.700.000
Трансакции 98
Капитализација котирани акции (МКД) 157.375.606.137
Добитници 8
Губитници 8
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 52,25 МКД     1 EUR = 61,50 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
47.742,70 0,77 9.548.540
TTK
1.135,39 1,38 1.557.751
OHB
6.548,31 -0,62 1.145.955
STB
1.109,00 0,06 1.109.000
KMB
5.166,51 0,13 1.095.300
GRNT
820,00 -0,04 854.440
ALK
8.003,87 -0,04 848.410
TNB
14.000,00 -2,78 700.000
TEL
287,00 0,00 0
MTUR
4.800,00 0,00 0
20.09.2018
MBI10 3.431,39 -0,23% 21.09.2018 11:29:02 Мин.: 3.427,87 Макс.: 3.439,43
Пазарна капитализација (МКД) 96.585.044.603
Коефициент цена/добивка 11,75
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,30
OMB 129,53 0,00% 21.09.2018 08:07:11 Мин.: 129,53 Макс.: 129,53
Пазарна капитализација (МКД) 3.214.795.638
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TETE 2.308,76 4,83
TKVS 4.996,00 2,98
UNI 2.330,37 2,84
TTK 1.135,39 1,38
MPT 47.742,70 0,77
20.09.2018
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
OKTA 4.257,00 -2,99
TNB 14.000,00 -2,78
STIL 128,49 -1,92
RMDEN15 95,00 -1,55
OHB 6.548,31 -0,62
20.09.2018
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 19.363.339.620 0,06
TNB 11.956.854.000 -2,78
KMB 11.774.822.446 0,13
ALK 11.456.363.336 -0,04
MERM 9.373.716.000 0,00
20.09.2018
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 5,25
TNB 5,63
TKVS 9,46
STB 9,47
OHB 9,63
повеќе 20.09.2018
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,50
TETE 0,57
ADIN 0,64
UNI 0,74
OKTA 0,79
повеќе 20.09.2018
 1. Измени и дополнувања на Тарифникот на Берзата

  Измени на Тарифникот на Берзата во врска со котација и тргување на долгорочни должнички хартии од вредност
 2. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Преглед на финансиските податоци на котираните друштва за првото полугодие од 2018 година
 3. Билтен за Август 2018

  Објавен е месечениот статистички билтен за Август 2018 година. Во продолжение линк од објавата
 4. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена
 5. Измени и дополнувања на Правилата за котација

  На 21.08.2018 година почнуваат да важат измените и дополнувањата на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје