Roundtable
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
REPL
84.777,78 0,93 3.815.000
TNB
17.000,00 -2,30 3.740.000
KMB
6.197,05 -0,49 2.937.400
ALK
12.488,10 0,15 1.049.000
STB
1.070,00 0,85 642.000
ZPOG
1.800,00 0,00 90.000
MODA
100,00 -33,77 15.000
GRNT
945,00 -0,53 9.450
12.08.2020
Датум 12.08.2020
Вкупен промет-МКД 12.297.850
Официјален пазар 12.297.850
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 54
Капитализација котирани акции (МКД) 171.398.654.560
Добитници 3
Губитници 4
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 52,36 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
17.000,00 -2,30 3.740.000
KMB
6.197,05 -0,49 2.937.400
ALK
12.488,10 0,15 1.049.000
STB
1.070,00 0,85 642.000
GRNT
945,00 -0,53 9.450
TEL
318,00 0,00 0
MPT
65.116,67 0,00 0
MTUR
4.400,00 0,00 0
SBT
2.707,00 0,00 0
TTK
1.300,00 0,00 0
12.08.2020
MBI10 4.264,36 -0,28% 12.08.2020 13:41:37 Мин.: 4.264,27 Макс.: 4.278,31
Пазарна капитализација (МКД) 110.125.442.004
Коефициент цена/добивка 11,03
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,35
OMB 133,02 0,00% 12.08.2020 08:07:13 Мин.: 133,02 Макс.: 133,02
Пазарна капитализација (МКД) 1.918.477.297
KBBaner3
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
REPL 84.777,78 0,93
STB 1.070,00 0,85
ALK 12.488,10 0,15
12.08.2020
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
MODA 100,00 -33,77
TNB 17.000,00 -2,30
GRNT 945,00 -0,53
KMB 6.197,05 -0,49
12.08.2020
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 18.682.392.600 0,85
ALK 17.874.879.399 0,15
TNB 14.519.037.000 -2,30
KMB 14.123.492.152 -0,49
GRNT 2.902.451.265 -0,53
12.08.2020
Шифра на ХВ Р/Е
ZPOG 2,56
KMB 7,73
TNB 7,85
STB 7,88
GRNT 9,55
повеќе 12.08.2020
Шифра на ХВ Р/В
ZPOG 0,22
GRNT 0,53
MODA 0,59
KMB 1,06
STB 1,22
повеќе 12.08.2020
 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 10.08.2020 година...
 2. Билтен за месец јули 2020 година

  Во продложение билтенот за месец јули 2020 година
 3. Јавна опомена за котираното друштво АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на...
 4. Јавна опомена за котираното друштво Стокопромет АД Скопје

  На седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 5. Јавна опомена за котираното друштво Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање...
 2. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на....

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци