konferencija
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
61.561,35 0,28 4.924.908
RZLV
91,00 2,25 547.170
TKVS
5.351,56 -4,44 481.640
TNB
15.500,00 2,51 465.000
UNI
2.130,00 -3,18 213.000
ALK
8.700,00 0,03 182.700
SLAV
3.400,00 -2,86 129.200
GRNT
831,58 -2,17 94.800
KMB
5.200,33 0,35 78.005
STIL
106,00 -0,93 60.420
18.06.2019
Датум 18.06.2019
Вкупен промет-МКД 7.270.943
Официјален пазар 7.270.943
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 40
Капитализација котирани акции (МКД) 163.697.460.195
Добитници 5
Губитници 6
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 54,74 МКД     1 EUR = 61,50 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
61.561,35 0,28 4.924.908
TNB
15.500,00 2,51 465.000
ALK
8.700,00 0,03 182.700
GRNT
831,58 -2,17 94.800
KMB
5.200,33 0,35 78.005
STB
1.012,00 -0,78 50.600
TEL
290,00 0,00 43.500
TTK
1.260,00 0,00 0
MTUR
5.144,85 0,00 0
OHB
6.056,00 0,00 0
18.06.2019
MBI10 3.733,46 0,08% 18.06.2019 13:59:50 Мин.: 3.729,32 Макс.: 3.742,38
Пазарна капитализација (МКД) 99.075.746.231
Коефициент цена/добивка 9,35
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,24
OMB 132,43 0,00% 18.06.2019 08:09:43 Мин.: 132,43 Макс.: 132,43
Пазарна капитализација (МКД) 2.571.590.531
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TNB 15.500,00 2,51
RZLV 91,00 2,25
KMB 5.200,33 0,35
MPT 61.561,35 0,28
ALK 8.700,00 0,03
18.06.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TKVS 5.351,56 -4,44
UNI 2.130,00 -3,18
SLAV 3.400,00 -2,86
GRNT 831,58 -2,17
STIL 106,00 -0,93
18.06.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 27.793.246.200 0,00
STB 17.669.702.160 -0,78
TNB 13.237.945.500 2,51
ALK 12.452.771.100 0,03
KMB 11.851.900.492 0,35
18.06.2019
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,33
TNB 6,24
STB 6,43
KMB 6,56
MPT 8,95
повеќе 18.06.2019
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,50
SLAV 0,54
UNI 0,59
TKVS 0,80
KMB 0,95
повеќе 18.06.2019
 1. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 17.06.2019 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 2. Обука за корпоративни секретари

  Втора обука за корпоративни секретари (внатрешни правни советници)
 3. Билтен за Мај 2018

  Во продолжение линк до билтенот за месец Мај 2019 година
 4. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Прегледот на финансиските податоци на котираните друштва за првите три месеци од 2019...
 5. Македонска берза официјално ја претстави crowdfunding платформата Funderbeam – нов модел за финансирање на македонските компании во рана фаза на развој

  Македонската берза и официјално ја претстави crowdfunding платформата Funderbeam пред сите заинтересирани за овој вид на шеми за колективно финансирање

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци