Вега Фондови
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
10.797,88 -0,56 9.523.730
TNB
28.924,90 -0,31 4.194.110
ALK
17.501,49 -0,66 1.102.594
RMDEN20
99,90 0,00 752.050
MPT
75.888,67 -0,21 682.998
STB
1.305,29 1,07 246.700
FERS
61.700,00 0,00 123.400
INB
2.929,00 -2,98 46.864
26.11.2021
Датум 26.11.2021
Вкупен промет-МКД 19.972.446
Официјален пазар 16.625.582
Редовен пазар 46.864
Блок трансакции 3.300.000
Трансакции 52
Капитализација котирани акции (МКД) 213.926.561.432
Добитници 1
Губитници 5
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 54,97 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
10.797,88 -0,56 9.523.730
TNB
28.924,90 -0,31 4.194.110
ALK
17.501,49 -0,66 1.102.594
MPT
75.888,67 -0,21 682.998
STB
1.305,29 1,07 246.700
TEL
351,25 0,00 0
GRNT
1.320,00 0,00 0
MTUR
4.700,00 0,00 0
SBT
3.500,00 0,00 0
TTK
1.410,00 0,00 0
26.11.2021
MBI10 5.907,40 -0,28% 26.11.2021 13:59:56 Мин.: 5.896,18 Макс.: 5.924,21
Пазарна капитализација (МКД) 148.174.341.672
Коефициент цена/добивка 16,62
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,70
OMB 133,70 0,00% 26.11.2021 08:13:34 Мин.: 133,70 Макс.: 133,70
Пазарна капитализација (МКД) 2.906.911.078
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STB 1.305,29 1,07
26.11.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
INB 2.929,00 -2,98
ALK 17.501,49 -0,66
KMB 10.797,88 -0,56
TNB 28.924,90 -0,31
MPT 75.888,67 -0,21
26.11.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 25.050.810.216 -0,66
TNB 24.703.629.019 -0,31
KMB 24.609.091.978 -0,56
STB 22.790.598.352 1,07
MPT 8.528.520.512 -0,21
26.11.2021
Шифра на ХВ Р/Е
STB 11,64
KMB 12,69
TNB 14,50
ALK 21,46
MPT 24,46
повеќе 26.11.2021
Шифра на ХВ Р/В
FERS 0,52
STB 1,31
MPT 1,69
KMB 1,76
TNB 1,84
повеќе 26.11.2021
 1. Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 23.11.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација...
 2. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Утрински брифинг

  Главниот извршен директор на Македонска берза даде интервју за Утрински брифинг во врска со работењето на Берзата во тековната година.
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2021 година
 4. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Берзата изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата
 5. Билтен за месец октомври 2021 година

  Во продложение билтенот за месец октомври 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
  Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци