СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN18
98,70 0,00 7.108.006
KMB
5.330,72 0,04 3.912.751
SPAZ
18.525,00 3,00 3.705.000
TNB
15.949,88 0,31 1.547.138
MPT
62.000,67 -0,78 930.010
UNI
2.100,61 -2,30 453.732
TTK
1.340,00 0,87 310.880
STIL
102,99 -1,55 252.528
ALK
9.050,00 -0,55 181.000
GRNT
850,00 -0,04 173.400
16.07.2019
Датум 16.07.2019
Вкупен промет-МКД 18.749.333
Официјален пазар 18.749.333
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 62
Капитализација котирани акции (МКД) 166.300.473.323
Добитници 5
Губитници 7
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 54,56 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.330,72 0,04 3.912.751
TNB
15.949,88 0,31 1.547.138
MPT
62.000,67 -0,78 930.010
TTK
1.340,00 0,87 310.880
ALK
9.050,00 -0,55 181.000
GRNT
850,00 -0,04 173.400
TEL
290,00 -1,29 31.320
MTUR
5.300,00 0,00 0
OHB
6.090,00 0,00 0
STB
1.094,20 0,00 0
16.07.2019
MBI10 3.829,55 -0,28% 16.07.2019 13:59:16 Мин.: 3.829,44 Макс.: 3.840,20
Пазарна капитализација (МКД) 101.959.638.573
Коефициент цена/добивка 9,62
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,27
OMB 132,50 0,00% 16.07.2019 08:14:29 Мин.: 132,50 Макс.: 132,50
Пазарна капитализација (МКД) 2.784.292.904
Комерцијална
Комерцијален оглас
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SPAZ 18.525,00 3,00
MKSD 210,00 2,44
TTK 1.340,00 0,87
TNB 15.949,88 0,31
KMB 5.330,72 0,04
16.07.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TETE 2.208,00 -7,38
UNI 2.100,61 -2,30
STIL 102,99 -1,55
TEL 290,00 -1,29
MPT 62.000,67 -0,78
16.07.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 27.793.246.200 -1,29
TNB 13.622.170.463 0,31
ALK 12.953.744.650 -0,55
KMB 12.149.068.038 0,04
MPT 6.967.759.296 -0,78
16.07.2019
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,27
TNB 6,42
KMB 6,73
MPT 9,01
TTK 12,01
повеќе 16.07.2019
Шифра на ХВ Р/В
MKSD 0,21
GRNT 0,51
TETE 0,56
UNI 0,58
SPAZ 0,65
повеќе 16.07.2019
 1. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА

  Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА
 2. Шестмесечен билтен за период Јануари-Јуни 2019 година

  Во продолжение линк од шестмесечен билтен за период Јануари-Јуни 2019 година
 3. Исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Штип

  Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 11.07.2019...
 4. Потпишан меморандум за соработка со Сојузот на стопански комори на Македонија

  Целта на овој Меморандум е отпочнување на поблиска соработка помеѓу двете институции во функција на идно поповолно деловно окружување
 5. Вонредна ревизија на индексот ОМБ

  На 10.07.2019 година Комисијата за берзански индекс изврши вонредна ревизија на индексот ОМБ

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци