Вега Фондови
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN20
99,90 0,00 4.984.655
ALK
17.510,13 -0,14 4.149.900
KMB
10.671,04 0,04 3.179.970
GRNT
1.388,02 0,89 2.984.250
MPT
74.554,05 -0,67 2.758.500
STB
1.301,47 0,10 1.677.590
TNB
27.371,84 -5,62 520.065
RMDEN19
99,80 0,00 355.514
TTK
1.400,15 -1,03 144.215
OKTA
3.650,00 -1,08 120.450
02.12.2021
Датум 02.12.2021
Вкупен промет-МКД 20.890.285
Официјален пазар 20.890.285
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 85
Капитализација котирани акции (МКД) 211.066.022.987
Добитници 3
Губитници 5
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 54,41 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
17.510,13 -0,14 4.149.900
KMB
10.671,04 0,04 3.179.970
GRNT
1.388,02 0,89 2.984.250
MPT
74.554,05 -0,67 2.758.500
STB
1.301,47 0,10 1.677.590
TNB
27.371,84 -5,62 520.065
TTK
1.400,15 -1,03 144.215
TEL
340,00 0,00 0
MTUR
4.700,00 0,00 0
SBT
3.395,00 0,00 0
02.12.2021
MBI10 5.856,93 -0,64% 02.12.2021 13:52:33 Мин.: 5.856,93 Макс.: 5.908,96
Пазарна капитализација (МКД) 145.435.272.081
Коефициент цена/добивка 16,32
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,67
OMB 133,66 0,00% 02.12.2021 08:06:07 Мин.: 133,66 Макс.: 133,66
Пазарна капитализација (МКД) 2.906.272.535
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.388,02 0,89
STB 1.301,47 0,10
KMB 10.671,04 0,04
02.12.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TNB 27.371,84 -5,62
OKTA 3.650,00 -1,08
TTK 1.400,15 -1,03
MPT 74.554,05 -0,67
ALK 17.510,13 -0,14
02.12.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 25.063.177.106 -0,14
KMB 24.320.015.120 0,04
TNB 23.377.221.042 -5,62
STB 22.723.900.465 0,10
MPT 8.378.533.247 -0,67
02.12.2021
Шифра на ХВ Р/Е
MZPU 5,59
STB 11,61
KMB 12,54
TNB 13,72
TTK 14,03
повеќе 02.12.2021
Шифра на ХВ Р/В
MZPU 0,13
OKTA 0,76
GRNT 0,77
TTK 1,14
STB 1,31
повеќе 02.12.2021
 1. Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 23.11.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација...
 2. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Утрински брифинг

  Главниот извршен директор на Македонска берза даде интервју за Утрински брифинг во врска со работењето на Берзата во тековната година.
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2021 година
 4. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Берзата изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата
 5. Билтен за месец октомври 2021 година

  Во продложение билтенот за месец октомври 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци