СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
16.800,00 0,09 2.217.600
ALK
9.988,87 -0,07 2.077.685
MPT
62.711,85 0,18 1.630.508
RMDEN18
98,89 -0,01 571.971
KMB
5.410,80 0,20 551.902
STB
1.186,53 -0,50 472.240
SBT
2.377,50 1,79 237.750
TTK
1.500,00 1,18 195.000
STIL
103,00 0,00 136.578
UNI
2.250,00 -0,30 135.000
22.08.2019
Датум 22.08.2019
Вкупен промет-МКД 8.335.087
Официјален пазар 8.335.087
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 52
Капитализација котирани акции (МКД) 170.796.984.098
Добитници 6
Губитници 5
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 55,48 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
16.800,00 0,09 2.217.600
ALK
9.988,87 -0,07 2.077.685
MPT
62.711,85 0,18 1.630.508
KMB
5.410,80 0,20 551.902
STB
1.186,53 -0,50 472.240
TTK
1.500,00 1,18 195.000
GRNT
895,00 -0,72 35.800
TEL
295,00 0,00 29.500
MTUR
5.301,00 0,00 0
OHB
6.100,00 0,00 0
22.08.2019
MBI10 4.005,30 0,14% 23.08.2019 11:32:43 Мин.: 3.999,55 Макс.: 4.005,30
Пазарна капитализација (МКД) 106.988.160.538
Коефициент цена/добивка 10,10
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,34
OMB 133,01 0,00% 23.08.2019 08:11:10 Мин.: 133,01 Макс.: 133,01
Пазарна капитализација (МКД) 2.793.678.032
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SBT 2.377,50 1,79
TTK 1.500,00 1,18
TETE 2.315,00 0,65
KMB 5.410,80 0,20
MPT 62.711,85 0,18
22.08.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 895,00 -0,72
STB 1.186,53 -0,50
UNI 2.250,00 -0,30
ALK 9.988,87 -0,07
RMDEN18 98,89 -0,01
22.08.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 28.272.440.100 0,00
STB 20.717.027.375 -0,50
TNB 14.348.224.800 0,09
ALK 14.297.599.041 -0,07
KMB 12.331.575.724 0,20
22.08.2019
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,57
TNB 6,77
KMB 6,83
STB 7,54
MPT 9,12
повеќе 22.08.2019
Шифра на ХВ Р/В
RZUS 0,20
GRNT 0,54
TETE 0,59
UNI 0,62
SBT 0,68
повеќе 22.08.2019
 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 12.08.2019 година...
 2. Известување околу начинот на објавување согласно член 166-б од ЗХВ

  Известување до акционерските друштва коишто имаат обврска за известување на јавноста согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност
 3. Билтен за Јули 2019 година

  Во продолжение линк до билтенот за месец Јули 2019 година
 4. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА

  Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА
 5. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 31.07.2019 година...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци