Ilirika
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN19
99,60 0,00 7.752.860
ALK
14.042,53 -2,20 4.184.675
GRNT
1.250,00 1,66 706.250
KMB
7.796,10 2,18 600.300
TNB
18.797,50 -2,98 375.950
STB
1.199,00 2,42 5.995
08.03.2021
Датум 08.03.2021
Вкупен промет-МКД 13.626.030
Официјален пазар 13.626.030
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 50
Капитализација котирани акции (МКД) 185.564.492.588
Добитници 3
Губитници 2
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 51,68 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
14.042,53 -2,20 4.184.675
GRNT
1.250,00 1,66 706.250
KMB
7.796,10 2,18 600.300
TNB
18.797,50 -2,98 375.950
STB
1.199,00 2,42 5.995
TEL
324,98 0,00 0
TTK
1.390,00 0,00 0
MPT
72.000,00 0,00 0
MTUR
4.550,00 0,00 0
SBT
3.445,00 0,00 0
08.03.2021
MBI10 4.949,96 0,03% 08.03.2021 13:50:48 Мин.: 4.948,34 Макс.: 4.975,12
Пазарна капитализација (МКД) 122.599.635.059
Коефициент цена/добивка 13,38
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,41
OMB 133,35 0,00% 08.03.2021 08:11:36 Мин.: 133,35 Макс.: 133,35
Пазарна капитализација (МКД) 2.992.932.416
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STB 1.199,00 2,42
KMB 7.796,10 2,18
GRNT 1.250,00 1,66
08.03.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TNB 18.797,50 -2,98
ALK 14.042,53 -2,20
08.03.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 20.934.755.820 2,42
ALK 20.099.817.443 -2,20
KMB 17.767.834.239 2,18
TNB 16.054.211.648 -2,98
GRNT 3.839.221.250 1,66
08.03.2021
Шифра на ХВ Р/Е
KMB 9,16
TNB 9,42
STB 10,70
GRNT 12,63
ALK 17,22
повеќе 08.03.2021
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,69
TNB 1,20
STB 1,21
KMB 1,27
ALK 1,84
повеќе 08.03.2021
 1. Родова анализа на органите на управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза

  Во продолжение погледнете ја родовата анализа на органите на управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза
 2. Македонска берза се приклучи кон иницијативата “Ring the Bell for Gender Equality 2021”

  Македонска берза се приклучи кон иницијативата “Ring the Bell for Gender Equality 2021”
 3. Билтен за месец февруари 2021 година

  Во продолжение билтенот за месец февруари 2021 година
 4. Македонската берза и Загребската берза потпишаа Договор за соработка во областа на едукацијата

  Македонската берза и Загребската берза потпишаа Договор за соработка во областа на едукацијата
 5. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за магазинот Менаџер/Капитал

  Во продолжение прочитајте го интервјуто на Главниот извршен директор на Македонска берза

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Јавна понуда за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Јавна понуда за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци