25 години Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
9.727,08 1,31 4.737.088
MPT
74.952,57 0,61 1.574.004
ALK
15.799,93 0,14 900.596
STB
1.212,82 1,32 709.500
TNB
23.284,62 1,24 605.400
TTK
1.469,00 0,00 230.633
SBT
3.132,93 -0,54 93.988
INB
2.500,00 -50,00 15.000
30.07.2021
Датум 30.07.2021
Вкупен промет-МКД 23.266.209
Официјален пазар 8.851.209
Редовен пазар 15.000
Блок трансакции 14.400.000
Трансакции 49
Капитализација котирани акции (МКД) 201.198.803.220
Добитници 5
Губитници 2
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 51,78 МКД     1 EUR = 61,48 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
9.727,08 1,31 4.737.088
MPT
74.952,57 0,61 1.574.004
ALK
15.799,93 0,14 900.596
STB
1.212,82 1,32 709.500
TNB
23.284,62 1,24 605.400
TTK
1.469,00 0,00 230.633
SBT
3.132,93 -0,54 93.988
TEL
342,28 0,00 0
GRNT
1.205,00 0,00 0
MTUR
4.450,75 0,00 0
30.07.2021
MBI10 5.423,14 0,58% 30.07.2021 13:49:27 Мин.: 5.387,76 Макс.: 5.423,14
Пазарна капитализација (МКД) 135.345.941.594
Коефициент цена/добивка 15,18
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,56
OMB 133,68 0,00% 30.07.2021 08:11:32 Мин.: 133,68 Макс.: 133,68
Пазарна капитализација (МКД) 2.404.959.563
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STB 1.212,82 1,32
KMB 9.727,08 1,31
TNB 23.284,62 1,24
MPT 74.952,57 0,61
ALK 15.799,93 0,14
30.07.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
INB 2.500,00 -50,00
SBT 3.132,93 -0,54
30.07.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 22.615.277.205 0,14
KMB 22.168.667.034 1,31
STB 21.176.055.508 1,32
TNB 19.886.485.842 1,24
MPT 8.423.319.722 0,61
30.07.2021
Шифра на ХВ Р/Е
STB 10,82
KMB 11,43
TNB 11,67
TTK 14,72
SBT 15,04
повеќе 30.07.2021
Шифра на ХВ Р/В
SBT 0,83
TTK 1,19
STB 1,22
TNB 1,48
KMB 1,58
повеќе 30.07.2021
 1. Проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за проширување на котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 20.07.2021 година...
 2. Главни акценти од првите шест месеци од 2021 година на Македонска берза

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во првите шест месеци од 2021 година
 3. Исклучување од котација на акциите издадени од РЖ Институт АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од РЖ Институт АД Скопје
 4. Билтен за месец јуни 2021 година

  Во продложение билтенот за месец јуни 2021 година
 5. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 01.07.2021 година...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Интерпромет АД Тетово
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Интерпромет АД Тетово...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци