Анкета
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.495,62 0,16 5.138.544
ALK
17.349,72 0,79 4.909.970
GRNT
1.322,56 -1,27 3.033.960
TNB
24.100,00 0,42 1.205.000
MPT
66.555,60 0,84 998.334
STIL
134,62 8,00 350.409
MTUR
4.300,00 0,00 236.500
TEL
356,27 0,28 195.950
LOZP
2.619,00 0,00 188.568
KONF
100,00 0,00 187.200
09.12.2022
Датум 09.12.2022
Вкупен промет-МКД 16.593.785
Официјален пазар 16.406.585
Редовен пазар 187.200
Блок трансакции 0
Трансакции 81
Капитализација котирани акции (МКД) 206.476.318.097
Добитници 7
Губитници 1
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 58,58 МКД     1 EUR = 61,67 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.495,62 0,16 5.138.544
ALK
17.349,72 0,79 4.909.970
GRNT
1.322,56 -1,27 3.033.960
TNB
24.100,00 0,42 1.205.000
MPT
66.555,60 0,84 998.334
MTUR
4.300,00 0,00 236.500
TEL
356,27 0,28 195.950
SBT
2.360,00 0,00 0
STB
1.350,00 0,00 0
TTK
1.434,00 0,00 0
09.12.2022
MBI10 5.657,72 0,27% 09.12.2022 13:59:41 Мин.: 5.642,60 Макс.: 5.665,16
Пазарна капитализација (МКД) 145.042.468.225
Коефициент цена/добивка 12,22
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,53
OMB 124,68 0,00% 09.12.2022 08:28:25 Мин.: 124,68 Макс.: 124,68
Пазарна капитализација (МКД) 2.525.237.681
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STIL 134,62 8,00
TETE 2.575,00 3,00
MPT 66.555,60 0,84
ALK 17.349,72 0,79
TNB 24.100,00 0,42
09.12.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.322,56 -1,27
09.12.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 34.144.482.151 0,28
KMB 26.199.288.187 0,16
ALK 24.833.573.771 0,79
TNB 20.582.870.100 0,42
MPT 7.479.651.439 0,84
09.12.2022
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,32
MPT 5,31
LOZP 6,82
TNB 9,28
KMB 11,25
повеќе 09.12.2022
Шифра на ХВ Р/В
LOZP 0,28
TETE 0,65
GRNT 0,67
MTUR 0,71
STIL 0,92
повеќе 09.12.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 09.12.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници
 2. Билтен за месец ноември 2022 година

  Во продложение билтенот за месец ноември 2022 година
 3. Tркалезна маса на тема „Излегување на берза – Зошто никој не го крши мразот“

  На 23.11.2022 година во организација на Македонска берза се одржа тркалезна маса на тема „Излегување на берза – Зошто никој не го крши мразот“.
 4. Проширување на причините за внес на издавачот Бетон АД Скопје на „Листата за набљудување“

  На 08.11.2022 година издавачот Бетон АД Скопје преку СЕИ-Нет објави информација дека од Основниот граѓански суд Скопје е објавено решение Бр.140/22 од 1.11.2022
 5. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2022 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци