Илирика
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.084,59 1,69 8.999.726
MPT
45.557,00 1,24 1.503.381
TNB
14.294,42 2,10 1.357.970
ALK
8.000,71 0,34 1.088.096
OHB
6.349,93 0,96 952.490
PPIV
45.000,00 0,00 675.000
TTK
1.164,45 1,13 525.165
GRNT
800,00 0,40 512.800
STB
1.120,00 1,82 336.000
STIL
127,57 0,45 229.630
17.10.2018
Датум 17.10.2018
Вкупен промет-МКД 17.172.428
Официјален пазар 17.130.260
Редовен пазар 42.168
Блок трансакции 0
Трансакции 70
Капитализација котирани акции (МКД) 156.693.422.909
Добитници 13
Губитници 0
Без промена 7
Девизни курсеви
1 USD = 53,06 МКД     1 EUR = 61,48 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.084,59 1,69 8.999.726
MPT
45.557,00 1,24 1.503.381
TNB
14.294,42 2,10 1.357.970
ALK
8.000,71 0,34 1.088.096
OHB
6.349,93 0,96 952.490
TTK
1.164,45 1,13 525.165
GRNT
800,00 0,40 512.800
STB
1.120,00 1,82 336.000
MTUR
4.700,00 0,00 188.000
TEL
280,00 0,00 0
17.10.2018
MBI10 3.384,08 1,01% 17.10.2018 13:54:32 Мин.: 3.350,36 Макс.: 3.384,08
Пазарна капитализација (МКД) 95.676.953.989
Коефициент цена/добивка 11,64
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,29
OMB 129,73 0,00% 17.10.2018 07:57:25 Мин.: 129,73 Макс.: 129,73
Пазарна капитализација (МКД) 3.222.548.796
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
OKTA 4.700,00 3,82
RZUS 117,00 2,47
TNB 14.294,42 2,10
STBP 1.100,00 1,85
STB 1.120,00 1,82
17.10.2018
Нема губитници
Нема податоци
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 19.555.401.600 1,82
TNB 12.208.306.640 2,10
KMB 11.588.121.278 1,69
ALK 11.451.840.261 0,34
MPT 5.119.786.774 1,24
17.10.2018
Шифра на ХВ Р/Е
TNB 5,75
OHB 9,34
STB 9,57
PPIV 10,06
TTK 10,56
повеќе 17.10.2018
Шифра на ХВ Р/В
RZUS 0,26
GRNT 0,49
TETE 0,54
CEVI 0,76
OKTA 0,87
повеќе 17.10.2018
 1. Билтен за Септември 2018

  Објавен е месечениот статистички билтен за Септември 2018 година. Во продолжение линк од објавата
 2. Измени и дополнувања на Тарифникот на Берзата

  Измени на Тарифникот на Берзата во врска со котација и тргување на долгорочни должнички хартии од вредност
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Преглед на финансиските податоци на котираните друштва за првото полугодие од 2018 година
 4. Билтен за Август 2018

  Објавен е месечениот статистички билтен за Август 2018 година. Во продолжение линк од објавата
 5. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена