СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TKVS
5.000,00 -6,54 2.765.000
MPT
61.564,95 -0,49 2.524.163
GRNT
868,59 2,19 1.949.995
RMDEN18
98,69 -0,01 1.423.074
RKRB
3.000,00 -32,25 1.275.000
RMDEN14
98,50 0,20 493.985
ALK
9.084,89 0,40 490.584
OHB
6.052,00 -0,59 466.004
RMDEN12
99,10 0,11 440.080
UNI
2.100,40 0,02 342.365
18.07.2019
Датум 18.07.2019
Вкупен промет-МКД 14.927.393
Официјален пазар 11.652.389
Редовен пазар 1.275.000
Блок трансакции 2.000.004
Трансакции 79
Капитализација котирани акции (МКД) 166.160.517.729
Добитници 6
Губитници 7
Без промена 0
Девизни курсеви
1 USD = 54,83 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
MPT
61.564,95 -0,49 2.524.163
GRNT
868,59 2,19 1.949.995
ALK
9.084,89 0,40 490.584
OHB
6.052,00 -0,59 466.004
KMB
5.347,18 0,28 294.095
MTUR
5.300,00 0,00 0
STB
1.094,20 0,00 0
TEL
290,00 0,00 0
TNB
15.950,00 0,00 0
TTK
1.302,61 0,00 0
18.07.2019
MBI10 3.833,55 0,23% 18.07.2019 13:53:49 Мин.: 3.824,59 Макс.: 3.838,06
Пазарна капитализација (МКД) 102.001.756.990
Коефициент цена/добивка 9,63
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,28
OMB 132,55 0,02% 18.07.2019 10:05:18 Мин.: 132,51 Макс.: 132,55
Пазарна капитализација (МКД) 2.785.681.958
Комерцијална
Комерцијален оглас
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 868,59 2,19
ALK 9.084,89 0,40
KMB 5.347,18 0,28
RMDEN14 98,50 0,20
RMDEN12 99,10 0,11
18.07.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RKRB 3.000,00 -32,25
TKVS 5.000,00 -6,54
SBT 2.253,17 -6,12
STIL 98,00 -2,00
OHB 6.052,00 -0,59
18.07.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 13.003.684.556 0,40
KMB 12.186.581.481 0,28
MPT 6.918.792.211 -0,49
OHB 3.124.950.200 -0,59
GRNT 2.667.767.348 2,19
18.07.2019
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,27
OHB 5,41
KMB 6,75
MPT 8,95
TKVS 10,11
повеќе 18.07.2019
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,52
UNI 0,58
SBT 0,64
OHB 0,73
TKVS 0,75
повеќе 18.07.2019
 1. Котација на конвертибилни обврзници издадени од Централна Кооперативна Банка АД Скопје

  На седницата одржана на 11.07.2019 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на конвертибилните обврзници издадени од Централна Кооперативна Банка АД Скопје на...
 2. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА

  Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА
 3. Шестмесечен билтен за период Јануари-Јуни 2019 година

  Во продолжение линк од шестмесечен билтен за период Јануари-Јуни 2019 година
 4. Исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Штип

  Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 11.07.2019...
 5. Потпишан меморандум за соработка со Сојузот на стопански комори на Македонија

  Целта на овој Меморандум е отпочнување на поблиска соработка помеѓу двете институции во функција на идно поповолно деловно окружување

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци