Награди 2021 Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.592,95 -0,05 26.797.793
TNB
29.455,93 -0,22 14.462.864
GRNT
1.399,99 2,86 13.999.930
ALK
19.305,84 -0,39 5.173.965
MPT
78.798,03 0,00 2.994.325
STB
1.450,00 0,05 2.799.950
REPL
102.833,33 0,89 1.234.000
MTUR
4.814,59 0,30 1.102.540
UNI
3.164,33 2,08 189.860
TTK
1.440,00 -0,50 144.000
20.01.2022
Датум 20.01.2022
Вкупен промет-МКД 69.163.246
Официјален пазар 69.163.246
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 182
Капитализација котирани акции (МКД) 226.680.636.888
Добитници 7
Губитници 4
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 54,28 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.592,95 -0,05 26.797.793
TNB
29.455,93 -0,22 14.462.864
GRNT
1.399,99 2,86 13.999.930
ALK
19.305,84 -0,39 5.173.965
MPT
78.798,03 0,00 2.994.325
STB
1.450,00 0,05 2.799.950
MTUR
4.814,59 0,30 1.102.540
TTK
1.440,00 -0,50 144.000
TEL
377,00 4,72 7.917
SBT
3.100,00 0,00 0
20.01.2022
MBI10 6.362,15 0,39% 20.01.2022 14:06:04 Мин.: 6.331,47 Макс.: 6.362,15
Пазарна капитализација (МКД) 160.791.439.468
Коефициент цена/добивка 18,04
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,85
OMB 133,62 0,00% 20.01.2022 08:03:41 Мин.: 133,62 Макс.: 133,62
Пазарна капитализација (МКД) 2.901.692.915
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TEL 377,00 4,72
GRNT 1.399,99 2,86
UNI 3.164,33 2,08
REPL 102.833,33 0,89
MTUR 4.814,59 0,30
20.01.2022
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TTK 1.440,00 -0,50
ALK 19.305,84 -0,39
TNB 29.455,93 -0,22
KMB 12.592,95 -0,05
20.01.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 36.131.220.060 4,72
KMB 28.700.176.778 -0,05
ALK 27.633.472.002 -0,39
STB 25.317.261.000 0,05
TNB 25.157.161.032 -0,22
20.01.2022
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,62
STB 12,94
TTK 14,43
TNB 14,76
KMB 14,80
повеќе 20.01.2022
Шифра на ХВ Р/В
BESK 0,10
UNI 0,60
GRNT 0,78
MTUR 0,88
STIL 1,14
повеќе 20.01.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 14.01.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Годишен билтен за 2021 година

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во 2021 година
 3. Билтен за месец декември 2021 година

  Во продложение билтенот за месец декември 2021 година
 4. Измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

  Најновите измени на Правилата за котација се поврзани со начинот и динамиката на имплементација на новиот Кодекс за корпоративно управување
 5. ГОДИШНИ НАГРАДИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА ЗА 2021 ГОДИНА

  Во продолжение погледнете го видеото за Годишните награди на Македонска берза за 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Вардар АД Градско
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци