СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
16.388,19 -2,45 9.849.305
SBT
2.592,06 9,02 8.776.702
MPT
63.052,61 0,54 4.539.788
TETE
2.424,27 4,72 3.185.495
KMB
5.432,66 0,40 2.042.680
GRNT
898,32 0,37 1.098.650
TTK
1.455,99 -2,93 991.530
STB
1.196,43 0,83 921.250
ALK
9.953,32 -0,36 786.312
BESK
7.864,14 -3,73 228.060
23.08.2019
Датум 23.08.2019
Вкупен промет-МКД 33.101.613
Официјален пазар 32.997.203
Редовен пазар 104.410
Блок трансакции 0
Трансакции 124
Капитализација котирани акции (МКД) 170.729.222.700
Добитници 8
Губитници 5
Без промена 4
Девизни курсеви
1 USD = 55,48 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
16.388,19 -2,45 9.849.305
MPT
63.052,61 0,54 4.539.788
KMB
5.432,66 0,40 2.042.680
GRNT
898,32 0,37 1.098.650
TTK
1.455,99 -2,93 991.530
STB
1.196,43 0,83 921.250
ALK
9.953,32 -0,36 786.312
MTUR
5.301,00 0,00 0
OHB
6.100,00 0,00 0
TEL
295,00 0,00 0
23.08.2019
MBI10 3.995,18 -0,12% 23.08.2019 13:53:54 Мин.: 3.995,18 Макс.: 4.005,30
Пазарна капитализација (МКД) 106.500.977.767
Коефициент цена/добивка 10,05
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,33
OMB 133,01 0,00% 23.08.2019 08:11:10 Мин.: 133,01 Макс.: 133,01
Пазарна капитализација (МКД) 2.793.678.032
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SBT 2.592,06 9,02
TETE 2.424,27 4,72
ZPKO 1.851,00 2,83
STB 1.196,43 0,83
MPT 63.052,61 0,54
23.08.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STBP 790,00 -16,75
BESK 7.864,14 -3,73
TTK 1.455,99 -2,93
TNB 16.388,19 -2,45
ALK 9.953,32 -0,36
23.08.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 20.889.883.157 0,83
ALK 14.246.714.442 -0,36
TNB 13.996.513.940 -2,45
KMB 12.381.396.128 0,40
MPT 7.085.978.417 0,54
23.08.2019
Шифра на ХВ Р/Е
RZUG 2,17
UNI 4,57
TNB 6,60
KMB 6,85
STB 7,61
повеќе 23.08.2019
Шифра на ХВ Р/В
RZIT 0,11
ZPKO 0,13
BESK 0,20
RZUG 0,33
GRNT 0,54
повеќе 23.08.2019
 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 12.08.2019 година...
 2. Известување околу начинот на објавување согласно член 166-б од ЗХВ

  Известување до акционерските друштва коишто имаат обврска за известување на јавноста согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност
 3. Билтен за Јули 2019 година

  Во продолжение линк до билтенот за месец Јули 2019 година
 4. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА

  Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА
 5. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 31.07.2019 година...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци