Roundtable
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ZUMS
1.000,00 0,00 15.000.000
KMB
6.027,13 7,40 8.202.922
ALK
9.704,50 7,00 4.483.479
TNB
13.878,00 10,00 1.873.530
MPT
50.496,41 8,52 1.110.921
GRNT
790,86 6,03 1.095.344
STB
885,95 6,61 996.690
OKTA
3.000,00 0,99 300.000
UNI
1.885,00 5,78 113.100
MTUR
4.400,00 10,00 66.000
31.03.2020
Датум 31.03.2020
Вкупен промет-МКД 33.328.501
Официјален пазар 18.328.501
Редовен пазар 15.000.000
Блок трансакции 0
Трансакции 93
Капитализација котирани акции (МКД) 152.256.177.213
Добитници 11
Губитници 0
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 55,91 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
6.027,13 7,40 8.202.922
ALK
9.704,50 7,00 4.483.479
TNB
13.878,00 10,00 1.873.530
MPT
50.496,41 8,52 1.110.921
GRNT
790,86 6,03 1.095.344
STB
885,95 6,61 996.690
MTUR
4.400,00 10,00 66.000
TTK
1.166,00 10,00 58.300
SBT
2.300,00 0,00 0
TEL
268,83 0,00 0
31.03.2020
MBI10 3.623,23 7,03% 31.03.2020 13:59:53 Мин.: 3.385,34 Макс.: 3.627,52
Пазарна капитализација (МКД) 92.764.290.603
Коефициент цена/добивка 9,30
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,14
OMB 133,11 0,00% 31.03.2020 08:06:31 Мин.: 133,11 Макс.: 133,11
Пазарна капитализација (МКД) 2.804.586.836
KBPotrosuvacki
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
MTUR 4.400,00 10,00
TNB 13.878,00 10,00
BESK 5.643,00 10,00
TTK 1.166,00 10,00
MPT 50.496,41 8,52
31.03.2020
Нема губитници
Нема податоци
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 15.468.846.471 6,61
ALK 13.890.565.189 7,00
KMB 13.736.233.088 7,40
TNB 11.852.658.558 10,00
MPT 5.674.887.549 8,52
31.03.2020
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,06
TNB 6,41
MPT 6,48
STB 6,52
KMB 7,52
повеќе 31.03.2020
Шифра на ХВ Р/В
BESK 0,15
UNI 0,41
GRNT 0,44
OKTA 0,54
MTUR 0,77
повеќе 31.03.2020
 1. Продолжување на тргувањето на Берзата

  Продолжување на тргувањето на Берзата
 2. Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата

  Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата
 3. Бесплатно користење на продуктот eTrader за инвеститорите во хартии од вредност

  Бесплатно користење на продуктот eTrader за инвеститорите во хартии од вредност
 4. Соопштение на Берзата во врска со новата Уредба за примена на Законот за трговските друштва

  Соопштение на Берзата во врска со новата Уредба за примена на Законот за трговските друштва
 5. Соопштение на Берзата во врска со промена на дневни ценовни ограничувања и тековните пазарни состојби

  Соопштение на Берзата во врска со промена на дневни ценовни ограничувања и тековните пазарни состојби

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје - II емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје
  Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање на Охридска банка АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци