Вега Фондови
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
29.019,35 0,33 5.832.890
KMB
10.730,46 -0,62 2.907.955
RMDEN20
99,90 0,00 910.817
ALK
17.392,05 -0,63 747.858
TKVS
5.500,00 -0,23 671.000
STB
1.300,00 -0,41 130.000
GRNT
1.301,00 -1,44 65.050
TTK
1.410,00 0,00 59.220
29.11.2021
Датум 29.11.2021
Вкупен промет-МКД 11.324.790
Официјален пазар 11.324.790
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 44
Капитализација котирани акции (МКД) 213.542.824.384
Добитници 1
Губитници 5
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 54,64 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
29.019,35 0,33 5.832.890
KMB
10.730,46 -0,62 2.907.955
ALK
17.392,05 -0,63 747.858
STB
1.300,00 -0,41 130.000
GRNT
1.301,00 -1,44 65.050
TTK
1.410,00 0,00 59.220
TEL
351,25 0,00 0
MPT
75.888,67 0,00 0
MTUR
4.700,00 0,00 0
SBT
3.500,00 0,00 0
29.11.2021
MBI10 5.883,73 -0,40% 29.11.2021 13:57:27 Мин.: 5.883,13 Макс.: 5.907,40
Пазарна капитализација (МКД) 147.793.985.249
Коефициент цена/добивка 16,58
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,70
OMB 133,70 0,00% 29.11.2021 07:54:58 Мин.: 133,70 Макс.: 133,70
Пазарна капитализација (МКД) 2.906.911.078
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TNB 29.019,35 0,33
29.11.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.301,00 -1,44
ALK 17.392,05 -0,63
KMB 10.730,46 -0,62
STB 1.300,00 -0,41
TKVS 5.500,00 -0,23
29.11.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
ALK 24.894.162.944 -0,63
TNB 24.784.295.080 0,33
KMB 24.455.437.281 -0,62
STB 22.698.234.000 -0,41
GRNT 3.995.861.477 -1,44
29.11.2021
Шифра на ХВ Р/Е
STB 11,60
KMB 12,61
TTK 14,12
TNB 14,54
ALK 21,32
повеќе 29.11.2021
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,72
TKVS 0,75
TTK 1,14
STB 1,31
KMB 1,75
повеќе 29.11.2021
 1. Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 23.11.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација...
 2. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Утрински брифинг

  Главниот извршен директор на Македонска берза даде интервју за Утрински брифинг во врска со работењето на Берзата во тековната година.
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2021 година
 4. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Берзата изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата
 5. Билтен за месец октомври 2021 година

  Во продложение билтенот за месец октомври 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
  Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци