konferencija
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN18
98,33 0,00 86.154.349
ALK
9.000,76 0,04 2.781.234
GRNT
859,95 -0,01 1.805.905
MPT
63.025,11 0,18 1.134.452
STB
1.010,00 -0,21 1.116.050
OHB
6.104,78 0,81 702.050
KMB
5.251,43 0,99 493.634
SPAZ
17.986,00 -3,00 359.720
ADIN
679,00 -3,00 271.600
MTUR
5.100,00 -0,87 178.500
21.06.2019
Датум 21.06.2019
Вкупен промет-МКД 98.008.347
Официјален пазар 95.408.347
Редовен пазар 0
Блок трансакции 2.600.000
Трансакции 229
Капитализација котирани акции (МКД) 164.439.593.494
Добитници 6
Губитници 6
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 54,34 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
9.000,76 0,04 2.781.234
GRNT
859,95 -0,01 1.805.905
MPT
63.025,11 0,18 1.134.452
STB
1.010,00 -0,21 1.116.050
OHB
6.104,78 0,81 702.050
KMB
5.251,43 0,99 493.634
MTUR
5.100,00 -0,87 178.500
TNB
15.499,00 0,00 77.495
TTK
1.260,00 0,00 0
TEL
290,00 0,00 0
21.06.2019
MBI10 3.804,25 0,18% 24.06.2019 10:35:55 Мин.: 3.797,58 Макс.: 3.804,32
Пазарна капитализација (МКД) 99.895.746.639
Коефициент цена/добивка 9,43
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,25
OMB 132,37 0,00% 24.06.2019 08:07:36 Мин.: 132,37 Макс.: 132,37
Пазарна капитализација (МКД) 2.569.126.084
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STIL 115,00 8,49
OKTA 4.800,00 3,08
KMB 5.251,43 0,99
OHB 6.104,78 0,81
MPT 63.025,11 0,18
21.06.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
ADIN 679,00 -3,00
SPAZ 17.986,00 -3,00
BESK 9.222,00 -2,93
MTUR 5.100,00 -0,87
STB 1.010,00 -0,21
21.06.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 17.634.781.800 -0,21
TNB 13.237.091.439 0,00
ALK 12.883.264.828 0,04
KMB 11.968.360.816 0,99
MPT 7.082.887.912 0,18
21.06.2019
Шифра на ХВ Р/Е
OHB 5,46
TNB 6,24
STB 6,42
KMB 6,63
MPT 9,16
повеќе 21.06.2019
Шифра на ХВ Р/В
BESK 0,24
GRNT 0,52
SPAZ 0,63
SBT 0,67
OHB 0,73
повеќе 21.06.2019
 1. Успешен почеток на Втората обука за корпоративни секретари

  Oфицијално започна тридневната Сертифицирана обука за корпоративни секретари која Македонската Берза АД Скопје ја организира заедно со Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Институтот на директори
 2. Котација на Осумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Осумнаесеттата емисија...
 3. Исклучување од котација на акциите издадени од Велес Табак АД Велес

  Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 18.06.2019...
 4. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 17.06.2019 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 5. Обука за корпоративни секретари

  Втора обука за корпоративни секретари (внатрешни правни советници)

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци