Шифра на ХВ - ZUMS - АД ЗУМ Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKZUMS101019
Вкупно издадени ХВ
33.176
Последно тргување: 01.04.2020
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
3.011
Промет:
3.011.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
19.011
Промет:
19.011.000
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци