Шифра на ХВ - ZELE - Челичен лив и гранулат Железник Гостивар
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKZELE101016
Вкупно издадени ХВ
24.085
Последно тргување: 11.03.2020
Максимална цена:
115,00
Минимална цена:
115,00
Просечна цена:
115,00
Количина:
12
Промет:
1.380
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
115,00
Количина:
2.480
Промет:
355.200
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци