Шифра на ХВ - ZELE - Челичен лив и гранулат Железник Гостивар
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKZELE101016
Вкупно издадени ХВ
24.085
Последно тргување: 27.11.2019
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Просечна цена:
615,00
Количина:
41
Промет:
25.215
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Количина:
140
Промет:
86.100
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци