Шифра на ХВ - VRDR - Вардар с. Брвеница Тетово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKVRDR101010
Вкупно издадени ХВ
52.366
Последно тргување: 31.10.2022
Максимална цена:
10,00
Минимална цена:
10,00
Просечна цена:
10,00
Количина:
399
Промет:
3.990
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
10,00
Минимална цена:
10,00
Количина:
399
Промет:
3.990
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци