Шифра на ХВ - UNIM - Унионмак Кавадарци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKUNMA101013
Вкупно издадени ХВ
17.685
Последно тргување: 24.06.2022
Максимална цена:
125,00
Минимална цена:
125,00
Просечна цена:
125,00
Количина:
17.286
Промет:
2.160.750
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
240,00
Минимална цена:
125,00
Количина:
17.289
Промет:
2.161.336
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци