Шифра на ХВ - STCR - АД Сточар Струга
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSTOR101010
Вкупно издадени ХВ
91.270
Последно тргување: 16.08.2021
Максимална цена:
14,00
Минимална цена:
14,00
Просечна цена:
14,00
Количина:
68.539
Промет:
959.546
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
14,00
Минимална цена:
14,00
Количина:
68.539
Промет:
959.546
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци