Шифра на ХВ - SNBT -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSNOB101014
Вкупно издадени ХВ
1.600
Последно тргување: 28.12.2018
Максимална цена:
24.752,00
Минимална цена:
24.752,00
Просечна цена:
24.752,00
Количина:
244
Промет:
6.039.488
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
24.752,00
Минимална цена:
24.752,00
Количина:
244
Промет:
6.039.488
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци