Шифра на ХВ - RKGA - РК Голден АРТ - КЛ7 АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKRKGA101019
Вкупно издадени ХВ
1.000
Последно тргување: 28.06.2021
Максимална цена:
1.542,00
Минимална цена:
1.542,00
Просечна цена:
1.542,00
Количина:
250
Промет:
385.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.542,00
Минимална цена:
1.542,00
Количина:
250
Промет:
385.500
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци