Шифра на ХВ - OMOS - Вега осигурување АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKOMOS101010
Вкупно издадени ХВ
50.000
Последно тргување: 26.01.2022
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Просечна цена:
30,00
Количина:
4.980
Промет:
149.400
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Количина:
4.980
Промет:
149.400
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци