Шифра на ХВ - NMTE - Неметали Тетово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKNETE101012
Вкупно издадени ХВ
51.667
Последно тргување: 27.12.2022
Максимална цена:
610,00
Минимална цена:
610,00
Просечна цена:
610,00
Количина:
216
Промет:
131.760
Број на трансакции:
8
Последните 52 недели
Максимална цена:
900,00
Минимална цена:
610,00
Количина:
1.089
Промет:
777.200
Број на трансакции:
29

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци