Шифра на ХВ - MLET - Млекара Тетово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMLET101014
Вкупно издадени ХВ
149.368
Последно тргување: 19.08.2020
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
250,00
Просечна цена:
250,00
Количина:
2.010
Промет:
502.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
250,00
Количина:
2.010
Промет:
502.500
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци