Шифра на ХВ - M250133D - Република Македонија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GO42
Вкупно издадени ХВ
56.000
Последно тргување: 14.07.2021
Максимална цена:
112,20
Минимална цена:
112,20
Просечна цена:
112,20
Количина:
520
Промет:
5.834.400
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
112,20
Минимална цена:
112,20
Количина:
520
Промет:
5.834.400
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци