Шифра на ХВ - M221133D - Република Македонија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GR64
Вкупно издадени ХВ
44.065
Последно тргување: 15.06.2020
Максимална цена:
106,80
Минимална цена:
106,80
Просечна цена:
106,80
Количина:
2.800
Промет:
29.904.000
Број на трансакции:
31
Последните 52 недели
Максимална цена:
106,80
Минимална цена:
106,80
Количина:
2.800
Промет:
29.904.000
Број на трансакции:
31

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци