Шифра на ХВ - M180749D - Република Македонија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GS89
Вкупно издадени ХВ
90.001
Последно тргување: 01.04.2022
Максимална цена:
101,60
Минимална цена:
101,60
Просечна цена:
101,60
Количина:
200
Промет:
2.032.000
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
101,60
Минимална цена:
101,60
Количина:
750
Промет:
7.620.000
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци