Шифра на ХВ - KIBS - Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи Ск
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKIBS101015
Вкупно издадени ХВ
24.434
Последно тргување: 06.10.2021
Максимална цена:
16.700,00
Минимална цена:
16.700,00
Просечна цена:
16.700,00
Количина:
632
Промет:
10.554.400
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
16.700,00
Минимална цена:
16.700,00
Количина:
632
Промет:
10.554.400
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци