Шифра на ХВ - JUGO - Југоопрема Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKJUOP101010
Вкупно издадени ХВ
30.997
Последно тргување: 01.02.2019
Максимална цена:
1.511,00
Минимална цена:
1.511,00
Просечна цена:
1.511,00
Количина:
20
Промет:
30.220
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.511,00
Минимална цена:
1.511,00
Количина:
20
Промет:
30.220
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци