Шифра на ХВ - INTP0724 - Капитал Банка АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обврзници
ISIN:
MKINTP200015
Вкупно издадени ХВ
1.000
Последно тргување: 17.04.2019
Максимална цена:
100,20
Минимална цена:
100,20
Просечна цена:
100,20
Количина:
125
Промет:
7.701.209
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,20
Минимална цена:
100,20
Количина:
125
Промет:
7.701.209
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци