Шифра на ХВ - INEK - Инекс АД Горица Охрид
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKINEK101017
Вкупно издадени ХВ
95.000
Последно тргување: 11.11.2021
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Просечна цена:
1.800,00
Количина:
4.000
Промет:
7.200.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Количина:
16.153
Промет:
29.075.400
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци