Шифра на ХВ - INDI - Инекс Дрим АД Струга
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKINDI101012
Вкупно издадени ХВ
103.140
Последно тргување: 09.05.2018
Максимална цена:
257,00
Минимална цена:
257,00
Просечна цена:
257,00
Количина:
3.560
Промет:
914.920
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
257,00
Минимална цена:
257,00
Количина:
3.560
Промет:
914.920
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци