Шифра на ХВ - INDI - Инекс Дрим АД Струга
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKINDI101012
Вкупно издадени ХВ
103.140
Последно тргување: 31.05.2019
Максимална цена:
257,00
Минимална цена:
257,00
Просечна цена:
257,00
Количина:
7.412
Промет:
1.904.884
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
257,00
Минимална цена:
257,00
Количина:
14.824
Промет:
3.809.768
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци