Шифра на ХВ - G200725 - Република Македонија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GAB8
Вкупно издадени ХВ
144.803
Последно тргување: 12.02.2024
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
5
Промет:
50.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
5
Промет:
50.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци