Шифра на ХВ - FKTT -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKFKTT101017
Вкупно издадени ХВ
500
Последно тргување: 06.09.2018
Максимална цена:
18,00
Минимална цена:
18,00
Просечна цена:
18,00
Количина:
1
Промет:
18
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
18,00
Минимална цена:
18,00
Количина:
1
Промет:
18
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци