Шифра на ХВ - FAVM - ФАВОРИТ ВМ АД Штип
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKFAVM101012
Вкупно издадени ХВ
26.142
Последно тргување: 14.10.2020
Максимална цена:
310,00
Минимална цена:
310,00
Просечна цена:
310,00
Количина:
12
Промет:
3.720
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
310,00
Минимална цена:
310,00
Количина:
12
Промет:
3.720
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци