Шифра на ХВ - DLIN - Делта инс брокер АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKDLIN101017
Вкупно издадени ХВ
50
Последно тргување: 18.10.2019
Максимална цена:
35.143,00
Минимална цена:
35.143,00
Просечна цена:
35.143,00
Количина:
30
Промет:
1.054.290
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
35.143,00
Минимална цена:
35.143,00
Количина:
30
Промет:
1.054.290
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци