Шифра на ХВ - DLIN - Делта инс брокер АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKDLIN101017
Вкупно издадени ХВ
50
Последно тргување: 31.08.2021
Максимална цена:
34.443,00
Минимална цена:
34.443,00
Просечна цена:
34.443,00
Количина:
50
Промет:
1.722.150
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
34.443,00
Минимална цена:
34.443,00
Количина:
50
Промет:
1.722.150
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци