Шифра на ХВ - BUTE - Бутел Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKBUTE101024
Вкупно издадени ХВ
2.756
Последно тргување: 18.02.2019
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Просечна цена:
3.000,00
Количина:
61
Промет:
183.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Количина:
61
Промет:
183.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци