Шифра на ХВ - BUPO - Бутел Погребен сервис АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKBUPO101018
Вкупно издадени ХВ
6.546
Последно тргување: 28.05.2018
Максимална цена:
950,00
Минимална цена:
950,00
Просечна цена:
950,00
Количина:
220
Промет:
209.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
950,00
Минимална цена:
950,00
Количина:
220
Промет:
209.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци