Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
02.10.2023 0 0 0
29.09.2023 0 0 0
28.09.2023 0 0 0
27.09.2023 0 0 0
26.09.2023 0 0 0
25.09.2023 0 0 0
22.09.2023 0 0 0
21.09.2023 0 0 0
20.09.2023 0 0 0
19.09.2023 0 0 0
18.09.2023 0 0 0
15.09.2023 0 0 0
14.09.2023 0 0 0
13.09.2023 0 0 0
12.09.2023 0 0 0
11.09.2023 0 0 0
07.09.2023 0 0 0
06.09.2023 0 0 0
05.09.2023 0 0 0
04.09.2023 0 0 0