Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
07.08.2020 0 0 0
06.08.2020 0 0 0
05.08.2020 0 0 0
04.08.2020 0 0 0
31.07.2020 0 0 0
30.07.2020 0 0 0
29.07.2020 0 0 0
28.07.2020 0 0 0
27.07.2020 0 0 0
24.07.2020 0 0 0
23.07.2020 0 0 0
22.07.2020 0 0 0
21.07.2020 0 0 0
20.07.2020 0 0 0
17.07.2020 0 0 0
16.07.2020 0 0 0
14.07.2020 0 0 0
13.07.2020 0 0 0
10.07.2020 0 0 0