Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
07.05.2021 0 0 0
06.05.2021 0 0 0
05.05.2021 0 0 0
04.05.2021 0 0 0
29.04.2021 0 0 0
28.04.2021 0 0 0
27.04.2021 0 0 0
26.04.2021 0 0 0
23.04.2021 0 0 0
22.04.2021 0 0 0
21.04.2021 0 0 0
20.04.2021 0 0 0
19.04.2021 0 0 0
16.04.2021 0 0 0
15.04.2021 0 0 0
14.04.2021 0 0 0
13.04.2021 0 0 0
12.04.2021 0 0 0
09.04.2021 0 0 0