Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
15.10.2021 0 0 0
14.10.2021 0 0 0
13.10.2021 0 0 0
12.10.2021 0 0 0
08.10.2021 0 0 0
07.10.2021 0 0 0
06.10.2021 0 0 0
05.10.2021 0 0 0
04.10.2021 0 0 0
01.10.2021 0 0 0
30.09.2021 0 0 0
29.09.2021 0 0 0
28.09.2021 0 0 0
27.09.2021 0 0 0
24.09.2021 0 0 0
23.09.2021 0 0 0
22.09.2021 0 0 0
21.09.2021 0 0 0
20.09.2021 0 0 0
17.09.2021 0 0 0