Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
19.04.2024 0 0 0
18.04.2024 0 0 0
17.04.2024 0 0 0
16.04.2024 0 0 0
15.04.2024 0 0 0
12.04.2024 0 0 0
11.04.2024 0 0 0
09.04.2024 0 0 0
08.04.2024 0 0 0
05.04.2024 0 0 0
04.04.2024 0 0 0
03.04.2024 0 0 0
02.04.2024 0 0 0
01.04.2024 0 0 0
29.03.2024 0 0 0
28.03.2024 0 0 0
27.03.2024 0 0 0
26.03.2024 0 0 0
25.03.2024 0 0 0
22.03.2024 0 0 0
21.03.2024 0 0 0