Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
26.01.2023 0 0 0
25.01.2023 0 0 0
24.01.2023 0 0 0
23.01.2023 0 0 0
20.01.2023 0 0 0
18.01.2023 0 0 0
17.01.2023 0 0 0
16.01.2023 0 0 0
13.01.2023 0 0 0
12.01.2023 0 0 0
11.01.2023 0 0 0
10.01.2023 0 0 0
09.01.2023 0 0 0
05.01.2023 0 0 0
04.01.2023 0 0 0
03.01.2023 0 0 0
29.12.2022 0 0 0
28.12.2022 0 0 0
27.12.2022 0 0 0