Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
22.05.2020 0 0 0
21.05.2020 0 0 0
20.05.2020 0 0 0
19.05.2020 0 0 0
18.05.2020 0 0 0
15.05.2020 0 0 0
14.05.2020 0 0 0
13.05.2020 0 0 0
12.05.2020 0 0 0
11.05.2020 0 0 0
08.05.2020 0 0 0
07.05.2020 0 0 0
06.05.2020 0 0 0
05.05.2020 0 0 0
04.05.2020 0 0 0
30.04.2020 0 0 0
29.04.2020 0 0 0
28.04.2020 0 0 0
27.04.2020 0 0 0