Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
05.12.2019 0 0 0
04.12.2019 0 0 0
03.12.2019 0 0 0
02.12.2019 0 0 0
29.11.2019 0 0 0
28.11.2019 0 0 0
27.11.2019 0 0 0
26.11.2019 0 0 0
25.11.2019 0 0 0
22.11.2019 0 0 0
21.11.2019 0 0 0
20.11.2019 0 0 0
19.11.2019 0 0 0
18.11.2019 0 0 0
15.11.2019 0 0 0
14.11.2019 0 0 0
13.11.2019 0 0 0
12.11.2019 0 0 0
11.11.2019 0 0 0
08.11.2019 0 0 0
07.11.2019 0 0 0
06.11.2019 0 0 0