Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
02.12.2022 1.350,00 1.350,00 0,00 0 0 0
01.12.2022 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 -0,07 100 135.000 135.000
30.11.2022 1.351,00 1.352,00 1.351,00 1.351,10 0,00 400 540.438 540.438
29.11.2022 1.350,00 1.390,00 1.350,00 1.350,77 0,00 1.839 2.484.072 2.484.072
28.11.2022 1.351,00 1.351,00 0,00 0 0 0
25.11.2022 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 0,07 78 105.378 105.378
24.11.2022 1.350,00 1.350,00 0,00 0 0 0
23.11.2022 1.350,00 1.350,00 0,00 0 0 0
22.11.2022 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 -8,16 2 2.700 2.700
21.11.2022 1.470,00 1.470,00 0,00 0 0 0
18.11.2022 1.470,00 1.470,00 0,00 0 0 0
17.11.2022 1.470,00 1.470,00 0,00 0 0 0
16.11.2022 1.470,00 1.470,00 0,00 0 0 0
15.11.2022 1.470,00 1.470,00 0,00 0 0 0
14.11.2022 1.470,00 1.470,00 0,00 0 0 0
11.11.2022 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 2,08 1 1.470 1.470
10.11.2022 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 2,86 3 4.320 4.320
09.11.2022 1.430,00 1.430,00 1.400,00 1.400,10 0,86 1.219 1.706.720 1.706.720
08.11.2022 1.389,00 1.389,00 1.380,00 1.388,42 2,81 779 1.081.581 1.081.581
07.11.2022 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 -0,59 60 81.000 81.000
04.11.2022 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 -2,93 249 338.142 338.142