Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
29.05.2023 0 0 0
26.05.2023 0 0 0
25.05.2023 0 0 0
23.05.2023 0 0 0
22.05.2023 0 0 0
19.05.2023 0 0 0
18.05.2023 0 0 0
17.05.2023 0 0 0
16.05.2023 0 0 0
15.05.2023 0 0 0
12.05.2023 0 0 0
11.05.2023 0 0 0
10.05.2023 0 0 0
09.05.2023 0 0 0
08.05.2023 0 0 0
05.05.2023 0 0 0
04.05.2023 0 0 0
03.05.2023 0 0 0
02.05.2023 0 0 0