Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
21.01.2021 0 0 0
20.01.2021 0 0 0
18.01.2021 0 0 0
15.01.2021 0 0 0
14.01.2021 0 0 0
13.01.2021 0 0 0
12.01.2021 0 0 0
11.01.2021 0 0 0
08.01.2021 0 0 0
05.01.2021 0 0 0
04.01.2021 0 0 0
30.12.2020 0 0 0
29.12.2020 0 0 0
28.12.2020 0 0 0
25.12.2020 0 0 0
24.12.2020 0 0 0
23.12.2020 0 0 0
22.12.2020 0 0 0
21.12.2020 0 0 0