Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
18.05.2022 0 0 0
17.05.2022 0 0 0
16.05.2022 0 0 0
13.05.2022 0 0 0
12.05.2022 0 0 0
11.05.2022 0 0 0
10.05.2022 0 0 0
09.05.2022 0 0 0
06.05.2022 0 0 0
05.05.2022 0 0 0
04.05.2022 0 0 0
03.05.2022 0 0 0
29.04.2022 0 0 0
28.04.2022 0 0 0
27.04.2022 0 0 0
26.04.2022 0 0 0
21.04.2022 0 0 0
20.04.2022 0 0 0
19.04.2022 0 0 0