Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
03.08.2021 0 0 0
30.07.2021 0 0 0
29.07.2021 0 0 0
28.07.2021 0 0 0
27.07.2021 0 0 0
26.07.2021 0 0 0
23.07.2021 0 0 0
22.07.2021 0 0 0
21.07.2021 0 0 0
20.07.2021 0 0 0
19.07.2021 0 0 0
16.07.2021 0 0 0
15.07.2021 0 0 0
14.07.2021 0 0 0
13.07.2021 0 0 0
12.07.2021 0 0 0
09.07.2021 0 0 0
08.07.2021 0 0 0
07.07.2021 0 0 0
06.07.2021 0 0 0
05.07.2021 0 0 0